Search results

Records found: 191  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0048758^"
 1. MUŠKOVÁ, Lucia. Služby e-Governmentu na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Oľga Škvarčeková. Bratislava, 2019. 48 s.
  book

  book

 2. JURIGOVÁ, Kristína. Inteligentné mestá - budúcnosť Európy : bakalárska práca. Školiteľ: Oľga Škvarčeková. Bratislava, 2019. 40 s.
  book

  book

 3. TAKÁČOVÁ, Simona. Marketingová komunikácia vybranej firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Oľga Škvarčeková. Bratislava, 2019. 43 s.
  book

  book

 4. MASÁR, Matej - KELÍŠEK, Alexander. Current State of Project Risk Assessment in Short-term Project in Manufacturing Sector. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 185-193.
  article

  article

 5. MATTYAŠOVSKÁ, Jitka - TUČKOVÁ, Zuzana. Stakeholders from the Perspective of Strategic Planning in Tourism. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 194-203.
  article

  article

 6. ZARNADZE, Giorgi. Social Marketing as a Social Technology. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 283-288.
  article

  article

 7. ČERŇÁK, Jozef. Turizmus ako nová hnacia sila ekonomického rastu a rozvoja v Zambii. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 36-48 online. VEGA 1/0897/17.
  article

  article

 8. ČVIRIK, Marián. Vplyv vybraných rizikových faktorov zdravého životnému štýlu na životnú spokojnosť. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 58-69 online. VEGA 1/0339/18.
  article

  article

 9. MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Compiled by: Oľga Škvarčeková, Ivan Hlavatý ; reviewers: Dana Benešová, Peter Červenka, Miroslava Čukanová. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 288 s. [20,46 AH]. Available on Internet: <https://conferences.euba.sk/merkur/files/zbornik-merkur-2019.pdf> ISBN 978-80-225-4657-7.
  electonic book

  electonic book

 10. BARINKOVÁ, Natália. Obchodno-investičné vzťahy Slovenska s Kirgizskom. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 8-17 online. VEGA 1/0546/17.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.