Search results

 1. JEMALA, Marek - SVATÝ, Fedor. Ontológia foresightu : podnety na tvorbu strategickej vízie SR na báze metodiky foresightu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 154 s. [8,479 AH]. ISBN 978-80-225-2879-5. [Copy count : 9, currently available 5, at library only 4]
  book

  book

 2. PETEREC, Jakub. Manažérske rozhodovanie zahraničného investora pri budovaní podniku na Slovensku : diplomová práca. Škol. Fedor Svatý. Bratislava, 2009. 60 s.
  book

  book

 3. PILÁRIKOVÁ, Petra. Logistika a vnútropodniková doprava, stav a trendy vývoja - PSA Peugeot Citroën Trnava : diplomová práca. Škol. Fedor Svatý. Bratislava, 2009. 70 s.
  book

  book

 4. SVATÝ, Fedor - JEMALA, Marek. Manažment technologických systémov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 248 s. [17,664 AH]. ISBN 978-80-225-2833-7. [Copy count : 6, currently available 3, at library only 3]
  book

  book

 5. JEMALA, Marek. Systemic analysis of foresight ontology : dissertation work : dizertačná práca. Škol. Fedor Svatý. Bratislava, 2009. 140 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia. Medzinárodná vedecká konferencia. Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. : Bratislava, november 2009 [elektronický zdroj]. Zostavila: Linda Lichnerová. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2899-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. SVATÝ, Fedor. K účasti Slovenska na Siedmom rámcovom programe EÚ. In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3, s. [1-5].
  article

  article

 8. Environmentálne aspekty rozvoja podnikov. Vedecký seminár. Environmentálne aspekty rozvoja podnikov - I : zborník z vedeckého seminára : Bratislava, september 2008 [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2697-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. SVATÝ, Fedor. Účasť Slovenska v siedmom rámcovom programe EÚ, podporný systém SR. In Environmentálne aspekty rozvoja podnikov - I : zborník z vedeckého seminára. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2008. ISBN 978-80-225-2697-5.
  article

  article

 10. SVATÝ, Fedor. Inovačná aktivita Slovenska a jej hodnotenie podľa metodiky Svetovej banky (WBO). In Inovačné procesy vo výrobe ako súčasť znalostného manažmentu - I : zborník z vedeckého seminára. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2006. ISBN 978-80-225-2313-4.
  article

  article