Search results

 1. PRAŽENKA, Dušan - HUDEC, Miroslav. Základy tvorby relačných databáz. Recenzenti: Gabriela Kristová, Anton Benčič. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 95 s. [6,01 AH]. ISBN 978-80-225-4613-3. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book

 2. KLOTTON, Michal. Nástroje na spracovanie business procesov : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2019. 62 s.
  book

  book

 3. ZBOROVJANOVÁ, Katarína. Open source pre NoSQL : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2019. 66 s.
  book

  book

 4. ČERVENKOVÁ, Róberta. Normalizácia: e-learningová aplikácia : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2019. 46 s.
  book

  book

 5. FEHÉROVÁ, Timea. Možnosti využitia IT vo vzdelávaní (elektronický kurz) : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2018. 72 s.
  book

  book

 6. VLČKOVÁ, Paulína. IT vo vzdelávaní (dotazníkový prieskum) : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2018. 67 s.
  book

  book

 7. SZABÓ, Dávid. Bezpečnosť bezdrôtových sietí VPN : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2018. 66 s.
  book

  book

 8. ŽIGO, Michal. Dolovanie dát - e-learningová aplikácia : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2017. 59 s.
  book

  book

 9. RAGULA, Milan. Big data a možnosti ich spracovania : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2017. 61 s.
  book

  book

 10. ŠKÁPIK, Michal. Spracovanie dotazníkového prieskumu : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Kristová. Bratislava, 2017. 1 s.
  book

  book