Search results

Records found: 306  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0048870^"
 1. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. Inovácie v cestovnom ruchu : prípadové štúdie. Recenzent: Michal Lukáč. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. 119 s. [5,58 AH]. KEGA 007EU-4/2020. ISBN 978-80-7556-117-6.
  book

  book

 2. BACULÁKOVÁ, Kristína. Medzinárodný obchod s hudbou : hudobný priemysel v 21. storočí. Recenzenti: Vladimír Bolek, Viera Kubičková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 117 s. [7,4 AH]. ISBN 978-80-225-5047-5. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  Medzinárodný obchod s hudbou

  book

 3. KUBIČKOVÁ, Viera et al. Innovations and Tourism Regions: Are Innovations Perceived as a Problem in Regional Development in European Tourism? In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2023, vol. 14, no. 3, pp. 188-201. VEGA 1/0271/23.
  article

  article

 4. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. Management of Ecological Innovations in Urban Hotels. - Registrovaný: Scopus. In Revista de Gestão Social e Ambiental. - Rio de Janeiro : Associacao Nacional de Pos-Graduacao e Pesquisa em Administracao. ISSN 1981-982X, 2023, vol. 17, no. 8, pp. 1-12. VEGA 1/0271/23.
  article

  article

 5. SZAMARÁNSZKA, Anita. Udržateľný marketing v podmienkach realizácie obchodných procesov ubytovacích služieb : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2022. 84 s.
  book

  book

 6. JANIKOVICS, Ráchel Mária. Vplyv inovácií na konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu v podmienkach slovenskej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2022. 66 s.
  book

  book

 7. PÁSZTOROVÁ, Orsolya. Inovačná politika v cestovnom ruchu ako nástroj udržateľného vývoja : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2022. 79 s.
  book

  book

 8. JEDLOVCOVÁ, Silvia. Hodnotenie spokojnosti spotrebiteľa v podniku služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2022. 66 s.
  book

  book

 9. BENEŠOVÁ, Dana - FODRANOVÁ, Iveta - KUBIČKOVÁ, Viera. Motivation for the Implementation of Technological Innovations in Hotels in the Bratislava Region. In Current Trends in Spa, Hospitality and Tourism. International Conference. Current Trends in Spa, Hospitality and Tourism : 10th International Conference Proceedings. - Prague : Institute of Hospitality Management and Economics, 2022. ISBN 978-80-7632-076-5, pp. 26-34 online.
  article

  article

 10. FECKO, Matej. Riadenie podniku služieb v krízovom období : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2022. 52 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.