Search results

 1. DUBOVANSKÝ, Martin. Zdaňovanie príjmov z obchodovania s cennými papiermi a derivátmi na svetových trhoch : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2019. 60 s.
  book

  book

 2. KOVÁČOVÁ, Michaela. Súčasné trendy v transferovom oceňovaní : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2019. 79 s.
  book

  book

 3. KLEŠTINCOVÁ, Soňa. Daň z poistenia v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2019. 62 s.
  book

  book

 4. MELICHEROVÁ, Zuzana. Dokumentácia k transferovému oceňovaniu v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 68 s.
  book

  book

 5. MADŽOVÁ, Mária. Iniciatívy EÚ proti vyhýbaniu sa dani z príjmov (EU ATAP) : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 86 s.
  book

  book

 6. SUJA, Matej. Daňové aspekty zdieľanej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 80 s.
  book

  book

 7. GAJDOŠOVÁ, Mária. Kolektívne investovanie z pohľadu dane z príjmov : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 76 s.
  book

  book

 8. ČAMAJOVÁ, Sabina. Daňové aspekty podnikania prostredníctvom internetu : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 88 s.
  book

  book

 9. PIVOVARNÍK, Matúš. Iniciatívy OECD proti vyhýbaniu sa dani z príjmov (OECD BEPS) : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 80 s.
  book

  book

 10. KUNDRAČIKOVÁ, Nina. Offshore banking z pohľadu dane z príjmov : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kubicová. Bratislava, 2018. 69 s.
  book

  book