Search results

 1. MIKLUŠÁKOVÁ, Simona. Fluktuácia ako faktor znižovania konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 63 s.
  book

  book


 2. PODGÓRSKI, Adam. Aplikačné možnosti digitálnych technológií v personálnom manažmente : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 76 s.
  book

  book


 3. GELAČAKOVÁ, Soňa. Personálny audit vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 68 s.
  book

  book


 4. JANTOLÁKOVÁ, Denisa. E-komunikačné nástroje v personálnom marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 77 s.
  book

  book


 5. ŠOLTÝSOVÁ, Dominika. Personálny audit vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 64 s.
  book

  book


 6. GÁŠPÁROVÁ, Silvia. Kompetenčný profil personálneho manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 71 s.
  book

  book


 7. SLOVÁKOVÁ, Eva. E-komunikačné nástroje v personálnom marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 83 s.
  book

  book


 8. KOVÁČIKOVÁ, Kristína. Fluktuácia zamestnancov v podnikoch : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2018. 131 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 9. Prístupy k aktivitám tvorby modelu marketingovej komunikácie : VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov : vedecké state. Zostavil: Pavol Kita ; recenzenti: Miroslava Szarková, Ľubomíra Strážovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 119 s. [6 AH]. VEGA 1/0066/18. ISBN 978-80-225-4541-9. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book


 10. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Enhancing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises by Introducing Innovation in the Global Economic Environment [elektronický zdroj]. Reviewers: Štefan Majtán, Miroslava Szarková, Miloš Mařík. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. CD-ROM 316 s. [18,82 AH]. VEGA 1/0857/16. ISBN 978-80-7598-252-0.
  electonic book

  electonic book