Search results

Records found: 163  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0048885^"
 1. SZIVÓSOVÁ, Mária. Elektronické podnikanie. Odborní recenzenti: Peter Závodný, Veronika Horniaková. 1. vydanie. Nové Zámky : Tlačiareň Merkur, 2022. 89 s. [4,8 AH]. ISBN 978-80-89996-11-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 2. ROSA SMOLKOVÁ, Sandy. Návrh a implementácia elektronického obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2021. 62 s.
  book

  book

 3. ŠEVČÍK, Adrián. Automatizácia v MS Exceli prostredníctvom Power Query : diplomová práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2021. 84 s.
  book

  book

 4. MARENČÁK, František. Využitie efektívnych nástrojov eMarketingu na zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti elektronickej komercie : diplomová práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2021. 70 s.
  book

  book

 5. LUKÁČ, Martin. Využitie a možnosti edukatívnych robotov : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2021. 57 s.
  book

  book

 6. RIŠKA, Jeremiáš. Nástroje a typy pre produktívny home office : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2021. 64 s.
  book

  book

 7. ŠTURDÍK, Tomáš. Dynamické rozbory firmy pomocou kontingenčnej tabuľky a kontingenčných grafov v MS Excel 2016 : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2021. 52 s.
  book

  book

 8. GRÍKOVÁ, Eliška. Analýza a trendy počítadiel webových stránok na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2021. 71 s.
  book

  book

 9. HORVÁTHOVÁ, Michaela. Analýza a trendy v eMarketingu na sociálnych sieťach : diplomová práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2021. 72 s.
  book

  book

 10. SZIVÓSOVÁ, Mária. Productive Home Office. In TIEES 2021. International Scientific Web-conference. TIEES 2021: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Ninth International Scientific Web-conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Bratislava : The Slovak Society for Economic Informatics, 2021. ISSN 2729-8493, pp. 160-169 online.
  article

  article