Search results

Records found: 166  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0048898^"
 1. DANESHJO, Naqibullah - MALEGA, Peter - HUDÁKOVÁ, Monika. Management of Innovation, Strategy and Marketing. Reviewers: Lukáš Čechura, Judita Táncošová, Christian Dietrich. 1st Edition. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2023. 181 s. [9 AH]. KEGA 030EU-4/2022, KEGA 019TUKE-4/2022, KEGA 029EU-4/2022. ISBN 978-3-96595-031-3.
  book

  book

 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília et al. Medzinárodný marketing v kontexte najnovších tendencií vývoja. Recenzenti: Judita Táncošová, Saleh Mothana Obadi. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 363 s. [26,214 AH]. KEGA 003EU-4/2022. ISBN 978-80-225-5119-9. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 3]
  Medzinárodný marketing v kontexte najnovších tendencií vývoja

  book

 3. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - LUPTÁKOVÁ, Anabela - ŽATKO, Matúš. The Importance of the Eurasian Economic Union for Shaping of EU Trade Strategies (with the Implication for Slovakia) : Scientific Monograph. Reviewers: Aygul Maydirova, Tatiana M. Isachenko, Judita Táncošová. 1st Edition. Praha : Leges, 2022. 204 s. VEGA 1/0039/20. ISBN 978-80-7502-646-0.
  book

  book

 4. KITTOVÁ, Zuzana. Praktikum z európskeho a medzinárodného obchodného práva. Recenzenti: Judita Táncošová, Milan Vetrák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 193 s. [9,76 AH]. KEGA 002/EU-4/2015. ISBN 978-80-225-5018-5. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 2]
  Praktikum z európskeho a medzinárodného obchodného práva

  book

 5. KAŠŤÁKOVÁ, Elena et al. Dovozné a vývozné obchodné operácie. Recenzenti: Judita Táncošová, Natália Barinková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 219 s. [14,03 AH]. VEGA 1/0039/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-225-5031-4. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 3]
  Dovozné a vývozné obchodné operácie

  book

 6. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Priame zahraničné investície a postavenie malých a stredných podnikov v SR. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 2, s. 161-170.
  article

  article

 7. TÁNCOŠOVÁ, Judita - HUDÁKOVÁ, Monika. Úloha priamych zahraničných investícií a regionálne disparity na Slovensku. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 140-146.
  article

  article

 8. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Tradičné a aktivizujúce formy a metódy vo vysokoškolskej výučbe. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 27-32.
  article

  article

 9. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Investment attractiveness of Slovak Republic and its determinants. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2014. ISSN 1728-6239, 2014, no. 3-4, pp. 8-11 online.
  article

  article

 10. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Ekonómia. Bratislava : Iura Edition, 2013. 295 s. Ekonómia, 461. ISBN 978-80-8078-598-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Ekonómia

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.