Search results

 1. Ekonomika, financie a manažment podniku 2019. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; vedeckí recenzenti (Scientific Reviewers): Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. CD-ROM 625 s. [44,81 AH]. ISBN 978-80-225-4680-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. TÓTH, Miroslav. Creative Industry - New Opportunities for the Slovak Economy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 426-435 online. VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 3. GREGUŠOVÁ, Anna. Využitie moderných nástrojov riadenia nákladov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tóth. Bratislava, 2019. 63 s.
  book

  book

 4. DZUROVÁ, Mária. Consumer Protection Laws. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9500-7, pp. 6-10. KEGA 002EU-4/2019.
  article

  article

 5. Ekonomika, financie a manažment podniku XIII. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; recenzenti: Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 655 s. [32,75 AH]. ISBN 978-80-225-4656-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Ženy a ich úloha a postavenie vo vedení a manažmente. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 441-450 online. VEGA 1/0109/17.
  article

  article

 7. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Ľudské zdroje ako komponent podnikateľských modelov v ére priemyslu 4.0. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 13-21 online. VEGA 1/0412/19.
  article

  article

 8. BADURA, Peter. Analýza finančných nástrojov na trhu cudzích mien za roky 2004 - 2019. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 22-27 online. VEGA 1/0007/2019.
  article

  article

 9. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Menová politika, ekonomický cyklus a hospodársky rast. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 39-50 online. VEGA 1/0007/19.
  article

  article

 10. BLANKENBERG, Mike - MARKOVIČ, Peter. Ist das deutsche System der Kirchensteuer eine Alternative für die Slowakische Republik? In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 51-60 online. VEGA 1/0066/17.
  article

  article