Search results

 1. URBLÍKOVÁ, Daniela. Udržateľné poľnohospodárstvo ako producent obnoviteľných nosičov energie. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2014. ISSN 1335-7808, 2014, roč. 14, č. 3, s. 17-19.
  article

  article

 2. BERNÁTOVÁ, Patrícia. Uplatňovanie vybraných nástrojov marketingového mixu v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2014. 99 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. VASILÍKOVÁ, Zuzana. Nákupné správanie na trhu s ekologickými produktmi : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2014. 82 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. HREŠKOVÁ, Blanka. Certifikácia a audit v organizácii : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2014. 69 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. URBLÍKOVÁ, Daniela. Kvalita ako nástroj konkurencieschopnosti podniku. In Slovenská a Česká republika po dvadsiatich rokoch : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník : Podhájska, 2013. - Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2013. ISBN 978-80-89608-09-6, s. 328-341.
  article

  article

 6. URBLÍKOVÁ, Daniela. Biopotraviny a faktory ovplyvňujúce ich nákup. In Riešené projekty - terminologické a odborné problémy : elektronický zborník abstraktov z odborného workshopu : [3. 7. 2013, Košice, Slovensko]. - Košice : Katedra marketingu a obchodu PHF EU, 2013. ISBN 978-80-225-3660-8, s. 26. VEGA 1/0906/11/322.
  article

  article

 7. URBLÍKOVÁ, Daniela. Sociálne siete a marketing. In Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti : zborník vedeckých statí 2. - Ružomberok : Verbum, 2013. ISBN 978-80-561-0067-7, s. 184-190.
  article

  article

 8. URBLÍKOVÁ, Daniela - ANDREJČÍKOVÁ, Mária. Nástroje marketingovej komunikácie pri predaji bioproduktov. In Marketing a marketingová komunikácia II (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník. - Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2013. ISBN 978-80-89608-11-9, s. 163-173. VEGA 1/0906/11/322.
  article

  article

 9. URBLÍKOVÁ, Daniela. Bioplyn ako alternatívne palivo. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2013. ISSN 1335-7808, 2013, roč. 13, č. 12, s. 10-12.
  article

  article

 10. DOLOBÁČOVÁ, Monika. Využitie marketingového mixu pre zvýšenie konkurencieschopnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Urblíková. Košice, 2013. 72 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book