Search results

 1. VARCHOLOVÁ, Tatiana - BESLEROVÁ, Stela. Ownership structure and company performance - research and literature review. In International journal of modern education and management. - Kokshetau, Kazkhstan : Kokshe Academy, 2013. ISSN 2307-3314, 2013, [No. 1], pp. 79-89.
  article

  article

 2. ANTOLOVÁ, Anna. Hodnotenie rizika podnikateľských projektov : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 64 s.
  book

  book

 3. KOVAČOVIČOVÁ, Petra. Finančno-ekonomická analýza ako nástroj finančného riadenia podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 85 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. SABOLOVÁ, Lea. Meranie finančnej výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 83 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. OLŠAVOVÁ, Zuzana. Využitie metódy pyramídových rozkladov ekonomických ukazovateľov v riadení výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 59 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. ZAJAROŠ, Dušan. Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 48 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka. Prečo podniky implementujú integrované systémy riadenia rizika. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2012. ISSN 1335-5813, 2012, roč. 12, č. Jar, s. 34-37. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0151181/FM-JAR-2012_web.pdf>
  article

  article

 8. KOSTKOVÁ, Albína. [Cash flow - indikátor vnútornej finančnej sily podniku]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2012. ISSN 1335-9746, 2012, roč. 11, č. 25, s. 105-106. Recenzia na: Cash flow : indikátor vnútornej finančnej sily podniku / Jana Czillingová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3202-0.
  article

  article

 9. Financie, účtovníctvo, dane 2012 so zameraním na súčasné problémy. Editori Branislav Lajoš, Viera Zoričáková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 127 s. ISBN 978-80-225-3535-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 10. BABJAKOVÁ, Kvetoslava. Predikčne orientovaná finančná analýza vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2012. 61 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book