Search results

 1. ANTOLOVÁ, Anna. Hodnotenie rizika podnikateľských projektov : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 64 s.
  book

  book

 2. KOVAČOVIČOVÁ, Petra. Finančno-ekonomická analýza ako nástroj finančného riadenia podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 85 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. SABOLOVÁ, Lea. Meranie finančnej výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 83 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. OLŠAVOVÁ, Zuzana. Využitie metódy pyramídových rozkladov ekonomických ukazovateľov v riadení výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 59 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. ZAJAROŠ, Dušan. Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2013. 48 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. VARCHOLOVÁ, Tatiana - BESLEROVÁ, Stela. Ownership structure and company performance - research and literature review. In International journal of modern education and management. - Kokshetau, Kazkhstan : Kokshe Academy, 2013. ISSN 2307-3314, 2013, [No. 1], pp. 79-89.
  article

  article

 7. SABOL, Ivan. Analýza nákladov podniku a možnosti ich znižovania prostredníctvom eliminácie neproduktívnych činností : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2012. 87 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. BABJAKOVÁ, Kvetoslava. Predikčne orientovaná finančná analýza vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Varcholová. Košice, 2012. 61 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka. Štandardy na efektívnejšie využitie integrovaných systémov na riadenie rizika. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2012. ISSN 1802-8934, 2012, č. 2, s. 1-8 online.
  article

  article

 10. ŠTEFKO, Róbert et al. Kryzys gospodarczy - jego przyczyny i skutki. In Wybrane problemy teorii i praktyki opodatkowania. - Świnoujście : Cech Rzemiosł Róźnych w Świnoujściu, 2012. ISBN 978-83-934895-4-1, s. 405-446, [1,95 AH].
  article

  article