Search results

Records found: 541  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0048952^"
 1. LIESKOVSKÁ, Vanda - RESHETNIKOVA, Iryna. Retail Transformation and Its Role in the Postcrisis Recovery of the Economy: Experience of Slovakia and Ukraine. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2023. ISSN 2585-8785, 2023, vol. 16, no. 1-2, pp. 59-68. VEGA 1/0561/21.
  article

  article

 2. LIESKOVSKÁ, Vanda - RESHETNIKOVA, Iryna L. Socially Responsible Marketing in Retail: Experience of Slovakia. In Marketing of Innovations. Innovations in Marketing. International Scientific Internet Conference. Marketing of Innovations. Innovations in Marketing : Materials of the International Scientific Internet Conference (December, 2023). - Bielsko-Biala : WSEH, 2023. ISBN 978-83-63649-15-9, pp. 101-103.
  article

  article

 3. RESHETNIKOVA, Iryna - LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Problémy formovania ľudského kapitálu v podmienkach vojny a povojnového zotavovania ekonomiky. In RELIK 2023 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2023 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. - Praha ; Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISBN 978-80-245-2499-3, s. 327-340. VEGA 1/0561/21.
  article

  article

 4. LIESKOVSKÁ, Vanda. [FORET, M. – TURNEROVÁ, L. 2023. Pro kreativní a udržitelný marketingový management. 1. vydání. Praha : Vysoká škola kreativní komunikace, 2023. 102 s. ISBN 978-80-88431-10-7 (PRINT), ISBN 978-80-88431-11-4 (PDF).]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. ISSN 1335-9746, 2023, roč. 22, č. 2, s. 73-75. Recenzia na: Pro kreativní a udržitelný marketingový management / Miroslav Foret – Lenka Turnerová. - Praha : Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o., 2023. - ISBN 978-80-88431-10-7.
  article

  article

 5. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - RESHETNIKOVA, Iryna. Demographics of Business Enterprises in the Slovak Republic. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Conference Proceeding of Research Papers of the 8th International Scientific Conference - Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business - MTS 2023 : Košice (Slovakia) and Tarnobrzeg (Poland), September 21 -23, 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5088-8, pp. 123-132. VEGA 1/0561/21.
  article

  article

 6. PETROVČIKOVÁ, Katarína - LIESKOVSKÁ, Vanda - KOPČÁKOVÁ, Janka. Trends in Marketing Communication. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Conference Proceeding of Research Papers of the 8th International Scientific Conference - Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business - MTS 2023 : Košice (Slovakia) and Tarnobrzeg (Poland), September 21 -23, 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5088-8, pp. 140-145.
  article

  article

 7. FEŠKO, Jozef. Hybridný predaj vybranej prevádzky maloobchodnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2023. 40 s.
  book

  book

 8. ORECHOVSKÁ, Laura. Maloobchod bezobalových produktov : bakalárska práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2023. 47 s.
  book

  book

 9. PETROVČIKOVÁ, Katarína - LIESKOVSKÁ, Vanda. Maloobchod: fakty a vývoj. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIII. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie,19.-21.07.2023, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5090-1, s. 29-36.
  article

  article

 10. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Potenciál spolupráce vysokej školy s praxou. In "Obchod a marketing". Vedecký workshop. "Obchod a marketing" : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2023. ISBN 978-80-225-5099-4, s. 9-12. APVV ID 22310006.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.