Search results

 1. ČIČKOVÁ, Zuzana - VOJTKOVÁ, Mária - REIFF, Marian. Determination of the Control Parameters of Evolutionary Techniques Utilizing Analysis of Variance. - Registrovaný: Web of Science. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2019, vol. 8, no. 3, pp. 951-958 online. VEGA 1/0351/17.
  article

  article

 2. ŠOLTÉS, Erik - VOJTKOVÁ, Mária - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Work Intensity of Households: Multinomial Logit Analysis and Correspondence Analysis for Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 1804-8765, 2018, vol. 98, no. 1, s. 19-36 online. VEGA 1/0548/16.
  article

  article

 3. ŠTEFÁNIK, Miroslav et al. Labour Market in Slovakia 2019+ [elektronický zdroj]. Reviewers: Daniel Škobla, Mária Vojtková. 1st Edition. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2018. online 167 s. ISBN 978-80-7144-297-4.
  electonic book

  electonic book

 4. ŠOLTÉS, Erik - VOJTKOVÁ, Mária. Work Intensity in Slovakia in Relationship with Socio-Economic Characteristics of Households. - Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurial business and economics review : a scientific quarterly. - Krakow : Cracow University of Economics. ISSN 2353-883X, 2018, vol. 6, no. 1, pp. 115-134 online. VEGA 1/0548/16.
  article

  article

 5. POLÁKOVÁ, Veronika. Aplikácia vybraných štatistických metód pri finančnej analýze podnikov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2018. 80 s.
  book

  book

 6. RYŠAVÝ, Adam. Chudoba detí v krajinách Európy : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2018. 69 s.
  book

  book

 7. VOJTKOVÁ, Mária. Zoskupenie krajín EÚ podľa konceptov materiálnej deprivácie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 1, s. 143-154 onlinr. VEGA 1/0548/16 (50%), VEGA 1/0770/17 (50%).
  article

  article

 8. OLEJNÍK, Filip. Analýza potrieb materiálne deprivovaných detí na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2018. 61 s.
  book

  book

 9. VOJTKOVÁ, Mária. Štatistické metódy v sociálno-ekonomickom výskume - teória a aplikácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 1, s. 55-56.
  article

  article

 10. VOJTKOVÁ, Mária - ŠOLTÉS, Erik. Work Intensity in Slovakia and its Dependence on Selected Factors. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2018, vol. 13, no. 1, pp. 101-112 online.
  article

  article