Search results

 1. MARKOVIČOVÁ, Laura - MICHÁLKOVÁ, Anna. Model of Sustainable Tourism in Slovakia. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 216-228.
  article

  article

 2. BENEŠOVÁ, Dana et al. Innovation Activities of Gazelles in Business Services As a Factor of Sustainable Growth in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, March 2018, vol. 5, no. 3, pp. 652-466 online. KEGA 027EU-4/2016.
  article

  article

 3. MICHÁLKOVÁ, Anna - GORÁSOVÁ, Silvia - KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Economic Impacts of Cultural Event in Slovakia. In Journal of Tourism Research : Review of Tourism Sciences. - Athens : Tourism Research Institute. ISSN 2241-7931, 2018, vol. 20, july, pp. 17-28 online.
  article

  article

 4. CSICSÓOVÁ, Tímea. Regionálne rozloženie využívania štrukturálnych fondov EÚ v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2018. 93 s.
  book

  book

 5. VALASOVÁ, Veronika. Nové prístupy k destinačnému manažmentu - aplikácia na vybratú destináciu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2018. 72 s.
  book

  book

 6. ŽILKOVÁ, Barbora. Zamestnanosťv cestovnom ruchu v obci Terchová : diplomová práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2018. 82 s.
  book

  book

 7. MARKOVIČOVÁ, Laura. Faktory udržateľného cestovného ruchu a ich aplikácia na Slovensku : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2018. 188 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. KUBIČKOVÁ, Viera et al. Gazelles in Services: what are the Specifics of Existence Slovakia? - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Management & Marketing : The official journal of the Society for Business Excellence. - București : Editura Economică. ISSN 2069-8887, 2018, vol. 13, no. 2, pp. 929-945 online. VEGA 1/0543/18.
  article

  article

 9. JURKOVIČOVÁ, Michaela Anna. Vplyv predsedníctva SR v Rade Európskej únie na rozvoj cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2017. 64 s.
  book

  book

 10. KROŠLÁKOVÁ, Monika - KUBIČKOVÁ, Viera - MICHÁLKOVÁ, Anna. Analysis of competetiveness of the Slovak business environment. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 911-917 online. KEGA 027EU-4/2016.
  article

  article