Search results

Records found: 348  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0049062^"
 1. ŽÁK, Štefan. Postavenie názorových vodcov v procese nákupného rozhodovania spotrebiteľa : inauguračná prednáška : odbor inauguračného konania: obchod a marketing (v odbore ekonómia a manažment). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 100 s. ISBN 978-80-225-4959-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. CHRENEKOVÁ, Linda. Metódy merania afinity medzi značkou / produktom a influencerom : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2021. 72 s.
  book

  book

 3. LIPOVSKÁ, Klára. Využitie influencerov v komunikačnej stratégii vybranej firmy : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2021. 64 s.
  book

  book

 4. JALOVIAROVÁ, Dana. Marketingový výskum v prostredí sociálnych sietí : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2021. 74 s.
  book

  book

 5. PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Vplyv názorových vodcov na nákupné správanie spotrebiteľov : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2021. 65 s.
  book

  book

 6. HRUŠOVSKÁ, Lucia. Možnosti využitia nových technológií v marketingovom výskume : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2021. 56 s.
  book

  book

 7. Desire 2. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire 2. Design and Research in Business : Proceedings of the International Scientific Conference : Desire 2. Design and Research in Business Environment. Compiled by: Petra Garasová, Ivan Hlavatý. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 107 s. [6,95 AH]. VEGA 1/0543/18. ISBN 978-80-225-4895-3. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 8. ČERVENKA, Peter. Dizajn v prostredí chatbota. In Desire 2. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire 2. Design and Research in Business : Proceedings of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4895-3, pp. 7-11 online. VEGA 1/0543/18.
  article

  article

 9. GARASOVÁ, Petra - KNOŠKOVÁ, Ľubica. Postoj spotrebiteľov a význam dizajnu produktov šetrných k životnému prostrediu. In Desire 2. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire 2. Design and Research in Business : Proceedings of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4895-3, pp. 25-31 online. VEGA 1/0543/18.
  article

  article

 10. CHOMOVÁ, Katarína. The Emergence of Ecodesign and the Circular Economy Model. In Desire 2. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire 2. Design and Research in Business : Proceedings of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4895-3, pp. 12-24 online.
  article

  article