Search results

 1. ZORKÓCIOVÁ, Otília - SLUKA, Tatiana. Analysis of the Interest of Students of the Republic of Serbia, As one of the Countries of the Western Balkans, Striving for Integration Into the EU in Private Sector Business Activities. In Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022. Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. ISBN 978-80-248-4604-0. ISSN 2571-029X (print), pp. 797-806 online. VEGA 1/0777/20, VEGA 1/0270/22, KEGA 003EU-4/2022.
  article

  article

 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Current Challenges of the Circular Economy in the Czech Republic and Slovak Republic. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113, pp. 297-312 online. VEGA 1/0420/19.
  article

  article

 3. PALUŠKOVÁ, Hana. Aplikácia princípov trvalo udržateľného rozvoja ako nevyhnutná podmienka konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov na medzinárodných trhoch (so zameraním na environmentálny marketing) : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2021. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. FANČOVIČOVÁ, Terézia. Aplikácia inovatívnych metód environmentálneho marketingu v podnikateľských stratégiách medzinárodne pôsobiacich firiem : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2021. 93 s.
  book

  book

 5. PAPŠOVÁ, Michaela. Postavenie EÚ v medzinárodnom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2021. 88 s.
  book

  book

 6. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ČIDEROVÁ, Denisa - SLUKA, Tatiana. Virtual Water Potential of Selected Commodities in Co-Operation of the Slovak Republic with Countries of the Western Balkans. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. ISSN 2464-6733, 2021, vol. 11, no. 2, pp. 309-315 online. VEGA 1/0420/19, VEGA 1/0777/20, KEGA 003EU-4/2022.
  article

  article

 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana - KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Regression Analysis of the Relationship between Selected Variables of Economic Growth and Sustainable Development. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. ISSN 2464-6733, 2021, vol. 11, no. 2, pp. 228-233 online. VEGA 1/0420/19.
  article

  article

 8. FERENČÍKOVÁ, Soňa et al. Stratégia medzinárodného podnikania. Recenzenti: Dagmar Cagáňová, Otília Zorkóciová. 1. vydanie. Bratislava : Ekonóm, 2021. [379 s.] [18,93 AH]. VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-225-4898-4.
  book

  book

 9. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Quality of Well-being and Environment Concerning the Level of Economic Prosperity Measured by GDP per capita. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 930-941 online. VEGA 1/0420/19.
  article

  article

 10. REŽOVÁ, Lucia. Konkurencieschopnosť vinárskych firiem na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2020. 97 s.
  book

  book