Search results

 1. HORŇÁKOVÁ, Radka. Vzťah medzi objektívne meranou a vnímanou infláciou : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 63 s.
  book

  book

 2. MATUŠECH, Matej. Vzťah ekonomického rastu a formovanie kategórií príjmov v ekonomikách strednej a východnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 58 s.
  book

  book

 3. MIKULÁŠOVÁ, Veronika. Environmentálna náročnosť ekonomického rastu v ekonomikách strednej a východnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 70 s.
  book

  book

 4. STAŠKOVANOVÁ, Nikola. Príčiny rozdielov vo vývoji parametrov trhu práce medzi slovenskou a českou ekonomikou : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 69 s.
  book

  book

 5. SURA, Patrik. Charakteristika súčasných procesov koncentrácií a fúzií vo svetovej ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 84 s.
  book

  book

 6. TURNEROVÁ, Žaneta. Vplyv urbanizácie na výšku a rozdelenie príjmov : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 61 s.
  book

  book

 7. MORVAY, Karol. Predčasný pokles miery investovania na Slovensku a v krajinách V4? In Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4621-8, s. 39-45 CD ROM. ITMS 26040120032.
  article

  article

 8. MORVAY, Karol. K téme čísla: Národní dopravcovia v objektíve nášho výskumu. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 10 online. ITMS 26240120032.
  article

  article

 9. MORVAY, Karol. Je zmysluplné vytvárať „národného dopravcu“ v osobnej lodnej doprave? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 15-19 online. ITMS 26240120032.
  article

  article

 10. MORVAY, Karol. Číslo, ktoré nás zaujalo. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 27 online.
  article

  article