Search results

 1. ZWIEBOVÁ, Darina. Rating - dlhová kríza. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-9].
  article

  article

 2. ZWIEBOVÁ, Darina. Európska dlhová kríza. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza II. : zborník vedeckých prác. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2011. ISBN 978-80-970622-1-7, s. 6-14. VEGA 1/0549/10.
  article

  article

 3. 3.Úvod

  ZWIEBOVÁ, Darina. Úvod. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza II. : zborník vedeckých prác. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2011. ISBN 978-80-970622-1-7, s. 5. VEGA 1/0549/10.
  article

  article

 4. ZWIEBOVÁ, Darina. Hodnotenie krajín prostredníctvom ratingových agentúr. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza II. : zborník vedeckých prác. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2011. ISBN 978-80-970622-1-7, s. 15-23. VEGA 1/0549/10.
  article

  article

 5. ZWIEBOVÁ, Darina. Štátny bankrot. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza II. : zborník vedeckých prác. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2011. ISBN 978-80-970622-1-7, s. 24-31. VEGA 1/0549/10.
  article

  article

 6. KOVÁČ, Michal. Prístupy k zníženiu energetickej náročnosti v SR : diplomová práca. Školiteľ: Darina Zwiebová. Bratislava, 2011. 64 s.
  book

  book

 7. IVANOVÁ, Viktória. Ochrana hospodárskej súťaže v podmienkach globalizácie : diplomová práca. Školiteľ: Darina Zwiebová. Bratislava, 2011. 78 s.
  book

  book

 8. HANUSKOVÁ, Eva. Analýza priemyselnej štruktúry v SR : diplomová práca. Školiteľ: Darina Zwiebová. Bratislava, 2011. 83 s.
  book

  book

 9. MIHALKOVÁ, Lenka. Určenie ekonomického cieľa podniku : diplomová práca. Školiteľ: Darina Zwiebová. Bratislava, 2011. 78 s.
  book

  book

 10. ZWIEBOVÁ, Darina. Dohody obmedzujúce súťaž - skupinová výnimka. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 561-566.
  article

  article