Search results

Records found: 275  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0049088^"
 1. DARMO, Ľubomír et al. Makroekonómia. Recenzenti: Žaneta Lacová, Ján Lisý, Rajmund Mirdala. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2024. 399 s. [23,2 AH]. [APVV-20-0338]. ISBN 978-80-7676-871-0. [Copy count : 31, currently available 13, at library only 3]
  Makroekonómia

  book

 2. MUCHOVÁ, Eva et al. Ukrainian Student Migration: Pursuing Education in a Time of War. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2024, vol. 21, no. 3, pp. 553-567. APVV-20-0338, VEGA 1/0679/23.
  article

  article

 3. TEREK, Milan - MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. How to Analyze the Association between Two Categorical Variables Based on Census Data with a High Level of Nonresponse. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Scientific Annals of Economics and Business. - Iasi : University of Iasi. ISSN 2501-3165, 2023, vol. 70, no. 1, pp. 71-81. APVV-20-0338.
  article

  article

 4. MUCHOVÁ, Eva et al. Ekonómia pre každého : študijný sprievodca pre vzdelávaciu platformu Learn Economics. Recenzenti: Ján Lisý, Juraj Sipko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. CD-ROM [245 s.] [12,25 AH]. KEGA 035EU-4/2020. ISBN 978-80-225-5104-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. ŠULÁKOVÁ, Agáta. Existuje priestor pre rozširovanie eurozóny? : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Muchová. Bratislava, 2022. 149 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. DARMO, Ľubomír et al. Ekonómia - praktikum. Recenzenti: Veronika Piovarčiová, Rajmund Mirdala. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 254 s. [12,4 AH]. ISBN 978-80-7676-492-7. [Copy count : 25, currently available 18, at library only 3]
  Ekonómia - praktikum

  book

 7. LEŠKO, Peter - MUCHOVÁ, Eva - REPISKÁ, Radka. Dual-Model Approach to Measuring Convergence Sustainability in the Visegrad Group. - Registrovaný: Scopus. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 5, s. 597-616. APVV-20-0338.
  article

  article

 8. MUCHOVÁ, Eva - ŠULÁKOVÁ, Agáta. The Impact of EMU Integration on GDP and Productivity in the Baltic Countries. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Journal of Eastern European and Central Asian Research. - Saint-Louis : IEECA ̶ Istitute of Eastern Europe and Central Asia. ISSN 2328-8272, 2022, vol. 9, no. 6, pp. 1095-1106. APVV-20-0338, KEGA 035EU-4/2020.
  article

  article

 9. MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. Eurozóna – postcovidové výzvy a dilemy. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 429-436. APVV 20-0338, KEGA K-20-035-00.
  article

  article

 10. ČAPLÁNOVÁ, Anetta et al. Ekonómia. Recenzenti: Ján Lisý, Kajetána Hontyová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 585 s. [36,3 AH]. ISBN 978-80-7676-490-3. [Copy count : 35, currently available 27, at library only 5]
  Ekonómia

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.