Search results

 1. MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. How likely is the European Union Enlargement ? In Tass International Conference on Recent Innovation in Social Sciences, Economics and Business Management : Conference Book of Abstract Proceedings. - Taipei : Taiwan Academy of Social Sciences, 2019. ISBN 978-623-6562-88-4, p. 3 online.
  article

  article

 2. MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. Konkurencieschopnosť krajín V4 a inovačný potenciál. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-10] CD-ROM. APVV-15-0322, VEGA 1/0393/16.
  article

  article

 3. MUCHOVÁ, Eva. Rasširenije jevrozony - teorija i reaľnosť. In Obščestvennaja geografija v menjajuščemsja mire: fundamentaľnyje i prikladnyje issledovanija. Meždunarodnaja naučna konferencija Assambleji Associjaciji rossijskich geografov-obščestvovedov (ARGO). Obščestvennaja geografija v menjajuščemsja mire: fundamentaľnyje i prikladnyje issledovanija : materijaly v ramkach X meždunarodnoj naučnoj konferenciji Assambleji Associjaciji rossijskich geografov-obščestvovedov (ARGO), 17-22 sentjabrja 2019 g., (Kazaň, Rossija). - Kazaň : Izdateľstvo Kazanskogo Universiteta, 2019. ISBN 978-5-00130-199-8, s. 341-344. VEGA 1/0393/16.
  article

  article

 4. MUCHOVÁ, Eva. Agenda "Beyond GDP" a jej implementácia v európskom priestore. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 201-206 CD-ROM. ITMS 26240120032, VEGA 1/0393/16.
  article

  article

 5. Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. Ján Lisý, Eva Muchová ... [et al.] ; zostavili: Ján Lisý, Marta Martincová, Eva Muchová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [143 s.] [7,15 AH]. VEGA 1/0246/16, VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-225-4663-8.
  electonic book

  electonic book

 6. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Vývoj exportnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 6-15 online. VEGA 1/0393/16.
  article

  article

 7. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Použitie fiškálnej a monetárnej politiky pri stabilizácii ekonomického vývoja v podmienkach menovej únie. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 16-21 online. VEGA 1/0246/16.
  article

  article

 8. BURIAN, Lukáš. Ako by mohol vyzerať Brexit – príklad Rakúskej ekonomiky. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 22-28 online. VEGA 1/0393/16.
  article

  article

 9. DARMO, Ľubomír. Investičné stimuly v Slovenskej republiky – regionálny pohľad. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 29-39. VEGA 1/0246/16.
  unrecognised

  unrecognised

 10. DRUGDOVÁ, Barbora. Poistný trh v Slovenskej republike. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 40-44 online.
  article

  article