Search results

Records found: 213  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0053292^"
 1. LENNEROVÁ, Ivana - BAČIŠIN, Vladimír. Karvaš: opus magnum “Základy hospodárskej vedy”. - Opus magnum - veľké dielo - slovenského ekonóma Imricha Karvaša je monografia “Základy hospodárskej vedy.”. In FN Finančné Noviny. - Bratislava : COMENIUS ANALYTICA s. r. o., 2023. ISSN 2644-5999, s. [1]. Available on Internet: <https://financnenoviny.com/karvas-opus-magnum-zaklady-hospodarskej-vedy/>
  article

  article

 2. LENNEROVÁ, Ivana - BAČIŠIN, Vladimír. Kto je kto: slovenský ekonóm Imrich Karvaš. In FN Finančné Noviny. - Bratislava : COMENIUS ANALYTICA s. r. o., 2023. ISSN 2644-5999, s. [1]. Available on Internet: <https://financnenoviny.com/kto-je-kto-slovensky-ekonom-imrich-karvas/>
  article

  article

 3. BAČIŠIN, Vladimír - LENNEROVÁ, Ivana. I. Karvaš porovnal kolektivizmus a individualizmus. In FN Finančné Noviny. - Bratislava : COMENIUS ANALYTICA s. r. o., 2022. ISSN 2644-5999, s. [1-2]. Available on Internet: <https://financnenoviny.com/i-karvas-porovnal-kolektivizmus-a-individualizmus/>
  article

  article

 4. LENNEROVÁ, Ivana. Teória spotrebiteľa. Recenzovali: Vladimír Gonda, Vladimír Bačišin. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo IRIS, 2022. 207 s. [10,35 AH]. VEGA 1/0664/20. ISBN 978-80-8200-122-1.
  book

  book

 5. BAČIŠIN, Vladimír. Aktuality z regiónu strednej a východnej Európy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 6.
  article

  article

 6. BAČIŠIN, Vladimír. Dlhé ekonomické cykly Nikolaja Kondratieva. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 2, s. 1-10.
  article

  article

 7. BAČIŠIN, Vladimír. Aktuality z regiónu strednej a východnej Európy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 4, s. 9.
  article

  article

 8. BAČIŠIN, Vladimír. Aktuality z regiónu strednej a východnej Európy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 2, s. 8.
  article

  article

 9. BAČIŠIN, Vladimír. Aktuality z regiónu strednej a východnej Európy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 3, s. 6. VEGA 1/0313/14 "Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hospodársku politiku", APVV-15-0765 "Nerovnosť a ekonomický rast".
  article

  article

 10. BAČIŠIN, Vladimír. Aktuality z regiónu strednej a východnej Európy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 1, s. 9.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.