Search results

Records found: 258  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0054891^"
 1. RAFAJ, Oliver - REHÁK, Štefan - ČERNĚNKO, Tomáš. Smart Cities – Overview of Citizen Participation Across Application Domains. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2022. ISSN 1804-8048, 2022, vol. 30, no. 1, pp. 1-10 online. APVV-19-0263.
  article

  article

 2. REHÁK, Štefan. Akumulácia ľudského kapitálu nedávnych absolventov škôl v regiónoch Európy. In 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 25. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, Brno, 2022. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-280-0068-4, s. 8-14 online. VEGA 1/0774/19.
  article

  article

 3. VÍTEKOVÁ, Katarína. Vplyv lyžiarskych stredísk na ceny prenájmov ubytovacích zariadení : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2021. 52 s.
  book

  book

 4. REHÁK, Štefan - RAFAJ, Oliver - ČERNĚNKO, Tomáš. EU Integration, Regional Development Problems and the Rise of the New Radical Right in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Regional Science Policy & Practice. - Oxford : John Wiley and Sons. ISSN 1757-7802, 2021, vol. 13, no. 2, pp. 1-19 online. I-20-106-00, VEGA 1/0705/18, VEGA 1/0774/19.
  article

  article

 5. REHÁK, Štefan. Zabudnuté regióny vracajú úder. In Ročenka regionálneho rozvoja 2021. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2021. ISBN 978-80-227-5169-8, s. 83-91 online.
  article

  article

 6. RUSNÁK, Jaroslav - KOREC, Pavol. Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov. Recenzenti: Jan Ženka, Štefan Rehák. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 211 s. VEGA 1/0278/20, APVV VV-17-0079. ISBN 978-80-223-5059-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. KRÚPOVÁ, Beáta. Regionálne aspekty štátnej pomoci investorom : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2020. 72 s.
  book

  book

 8. URBANOVÁ, Alexandra. Strategické plánovanie rozvoja obce : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2020. 78 s.
  book

  book

 9. MUDRI, Frederik. Vzťah dlhodobej zaostalosti regiónov a výsledkov politických strán : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2020. 70 s.
  book

  book

 10. ŠVANTNEROVÁ, Ivana. Funguje mestská doprava zadarmo? : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2020. 77 s.
  book

  book