Search results

Records found: 201  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0054964^"
 1. MINTÁL, Ján. SZČO a zdravotné poistenie v roku 2024. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 1, s. 6-9.
  article

  article

 2. MINTÁL, Ján. Nevyplatená mzda na konci roka. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 2, s. 6-9.
  article

  article

 3. MINTÁL, Ján. Výdavky na dopravu zamestnancov - možnosť ich paušalizácie. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 2, s. 28-32.
  article

  article

 4. MINTÁL, Ján. Dočasné prideľovanie zamestnancov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 3, s. 25-28.
  article

  article

 5. MINTÁL, Ján. Mzdy v podnikateľskej praxi. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 3, s. 49-50.
  article

  article

 6. MINTÁL, Ján. Operácie s pohľadávkami v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 3, s. 44-50.
  article

  article

 7. MINTÁL, Ján. Oprava chýb minulých účtovných období. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 3, s. 51-57.
  article

  article

 8. MINTÁL, Ján. Zamestnávateľ a pracovné úrazy. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 4-5, s. 20-23.
  article

  article

 9. MINTÁL, Ján. Pitný režim. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 4-5, s. 30-34.
  article

  article

 10. MINTÁL, Ján. Vzdelávanie zamestnancov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 4-5, s. 35-39.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.