Search results

Records found: 66  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0055119^"
 1. HUŇADY, Ján - ORVISKÁ, Marta - ŠČERBA, Kamil. Public Usage of E-Government in EU Countries: Are There Any Consequences for Tax Evasion? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 0323-262X, 2023, roč. 52, č. 3, s. 129-149.
  article

  article

 2. ORVISKÁ, Marta - NEMEC, Juraj - HUŇADY, Ján. Podpora konkurencieschopnosti, ekonomického rastu a prežitia firiem: Inovačná politika, štandardizácia a fungovanie verejného sektora : (Výstup z projektu APVV-15-0322 konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem). In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2020. ISSN 1336-8818, 2020, roč. 17, č. 2, s. 77-86.
  article

  article

 3. MUCHOVÁ, Eva - KÁLOVEC, Marek. How to Write the Literature Review. In Developing Transferable Skills for Research. - Bratislava : DOLIS GOEN, 2020. ISBN 978-80-973221-1-3, pp. 34-44 online. REPESEA 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP.
  article

  article

 4. Developing Transferable Skills for Research. Reviewers: Michaela Bednarová, Jegatheesan Rajadurai. 1st Edition. Bratislava : DOLIS GOEN, 2020. 491 s. ISBN 978-80-973221-1-3. [Copy count : 5, currently available 3, at library only 2]
  book

  book

 5. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. A Guide to Succesful Academic Writing. In Developing Transferable Skills for Research. - Bratislava : DOLIS GOEN, 2020. ISBN 978-80-973221-1-3, s. 1-6. REPESEA 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP.
  article

  article

 6. GREGA, Matúš - ORVISKÁ, Marta - NEMEC, Juraj. Kľúčové faktory efektívnosti verejného obstarávania v SR. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 1, s. 5-19.
  article

  article

 7. MLYNÁROVÁ, Denisa - ORVISKÁ, Marta - ŠČERBA, Kamil. Vplyv vybraných ISO štandardov na kvalitu inštitúcií v EÚ. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 2, s. 37-50.
  article

  article

 8. HIADLOVSKÝ, Vladimír et al. Význam univerzít pre rozvoj podnikania v regióne z pohľadu vzdelávania a zakladania univerzitných spin-off podnikov. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4553-2, s. 106-127.
  article

  article

 9. ORVISKÁ, Marta - HUŇADY, Ján. Vnímanie eura a ECB za poslednú dekádu a politické výzvy budúcej evolúcie. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 4, s. 17-22.
  article

  article

 10. ĎURČEKOVÁ, Ina et al. Eko-inovácie a eko-inovačná výkonnosť krajín V4. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 2, s. 8-18.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.