Search results

 1. MICHALCOVÁ, Zuzana. Vývoj legislatívy a regulácie v elektroenergetike SR. In Marketing a obchod 2011 : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod. - Zvolen : Bratia Sabovci, [2011]. ISBN 978-80-89241-41-5, s. 190-194.
  article

  article

 2. MICHALCOVÁ, Zuzana. Praktické aspekty regulácie slovenského a európskeho trhu elektroenergetiky. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 350- 355. IG 2318160.
  article

  article

 3. DUBOVSKÁ, Nikola. Ochrana hospodárskej súťaže v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Michalcová. Bratislava, 2011. 48 s.
  book

  book

 4. HARÁROVÁ, Terézia. Regulácia prirodzených monopolov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Michalcová. Bratislava, 2011. 47 s.
  book

  book

 5. HEČKOVÁ, Gabriela. Odmeňovanie v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Michalcová. Bratislava, 2011. 45 s.
  book

  book

 6. PJONTEK, Tomáš. Marketingový mix spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Michalcová. Bratislava, 2011. 43 s.
  book

  book

 7. PAŽICKÁ, Barbora. Marketingové plánovanie : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Michalcová. Bratislava, 2011. 40 s.
  book

  book

 8. ZAŤKOVÁ, Veronika. Protimonopolná politika (Legislatíva v SR a EU) : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Michalcová. Bratislava, 2011. 47 s.
  book

  book

 9. RUSNÁKOVÁ, Radka. Marketingový mix spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Michalcová. Bratislava, 2011. 48 s.
  book

  book

 10. MICHALCOVÁ, Zuzana. Metódy používané v regulácii prirodzených monopolov. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-11].
  article

  article