Search results

 1. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Medzinárodná štandardizácia ohodnocovania majetku a jej princípy. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 4-14 online. KEGA 025EU-4/2018.
  article

  article

 2. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - KUBICA, Milan. The Current Challenges of Property Valuation: The Case of Sweden. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 15-24 online. KEGA 025EU-4/2018.
  article

  article

 3. BRIŠKA, Kristián. Analýza vybraného developerského projektu v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2020. 46 s.
  book

  book

 4. PAPAJOVÁ, Klaudia. Zakladanie podnikov na Slovensku a možnosti financovania podnikateľského zámeru : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2020. 50 s.
  book

  book

 5. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Vplyv kapitálovej štruktúry pri stanovení miery kapitalizácie prostredníctvom modelu WACC. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 331-337 online. KEGA 025EU-4/2018.
  article

  article

 6. TOKOŠ, Samuel. Najvýznamnejšie zahraničné investície v automobilovom priemysle na Slovensku a ich vplyv na slovenskú ekonomiku : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2020. 57 s.
  book

  book

 7. MASARIKOVÁ, Veronika. Výnosové metódy stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a ich uplatnenie v znalectve : diplomová práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2020. 102 s.
  book

  book

 8. KUBICA, Milan - KMETY BARTEKOVÁ, Mária - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Real Estate Valuation Approaches Applied in Canada: Income Approach vs. Cost Approach. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 309-316 online. KEGA 025EU-4/2018.
  article

  article

 9. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Characteristics of Expert´s Report As Evidence. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. KEGA 025EU-4/2018.
  article

  article

 10. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Hodnotenie neúžitkových hodnôt – environmentálny dlh v podmienkach Slovenskej republiky. In Východiská pre posudzovanie difúzie a dôsledkov zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie : zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-081-0, s. 41-48 online. VEGA 1/0646/20.
  article

  article