Search results

 1. BEHÚL, Matúš. Tvorba portfólia : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2020. 52 s.
  book

  book

 2. MIKLOVIČOVÁ, Veronika. Základné úrokové miery centrálnych bánk : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2020. 50 s.
  book

  book

 3. SIVÁK, Martin. Obchodovanie s poľnohospodárskymi komoditami : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2020. 43 s.
  book

  book

 4. FORROVÁ, Nikola. Finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2020. 67 s.
  book

  book

 5. HLADOVÁ, Denisa. Obchodovanie s ropou na komoditných burzách : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2020. 78 s.
  book

  book

 6. HVIZDA, Tomáš. Ohodnocovanie majetkových finančných nástrojov na medzinárodných finančných trhoch : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2020. 73 s.
  book

  book

 7. MACKO, Michal. Ekonomické indikátory : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2020. 75 s.
  book

  book

 8. KMEŤKO, Miroslav. Výkonnosť podielových fondov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 301-310 online. VEGA 1/0462/19.
  article

  article

 9. KMEŤKO, Miroslav. Tržby v maloobchode v USA ako benchmark pre odhadnutie budúcich tržieb maloobchodných spoločností. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 282-289 online. VEGA 1/0462/19.
  article

  article

 10. KMEŤKO, Miroslav - HYRÁNEK, Eduard. How Leverage Can Improve Performance. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-6] online. VEGA 1/0462/19.
  article

  article