Search results

 1. MARKOVIČ, Peter - KADLEČÍK, Kristián - SMORADA, Marián. Evaluation of the customer's credit eligibility – design of rating model. In Economics and business management in the 21st century. International scientific conference. Economics and business management in the 21st century : [proceedings] : 3rd international scientific conference : 23rd - 24th november 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3983-7, s. 122-131 CD-ROM. VEGA 1/0008/14, APVV-15-0511.
  article

  article

 2. KADLEČÍK, Kristián - MARKOVIČ, Peter. Hodnotenie kreditného rizika odberateľa : stanovenie limitu pre obchodný úver. Recenzovali: Miroslav Majtán, Zuzana Juhászová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 123 s. [6,88 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0008/14. ISBN 978-80-8168-251-3. [Copy count : 7, currently available 2, at library only 5]
  Hodnotenie kreditného rizika odberateľa

  book

 3. KADLEČÍK, Kristián. Stanovenie limitov obchodných úverov odberateľom na základe vyhodnocovania ich kreditného rizika : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2015. 128 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. KADLEČÍK, Kristián. Pracovný kapitál ako zdroj poskytovania obchodných úverov. In Ekonomika, financie a manažment podniku VIII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3941-8, [S. 1-6] CD-ROM.
  article

  article

 5. KADLEČÍK, Kristián. Možnosti a obmedzenia využitia reálnych opcií v investičných rozhodovaniach. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 4, s. 16-21.
  article

  article

 6. KADLEČÍK, Kristián. Oceňovanie pohľadávok ako súčasti majetku. In Ekonomika, financie a manažment podniku VII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3725-4, [S. 1-8][CD-ROM].
  article

  article

 7. KADLEČÍK, Kristián. Faktoring ako alternatívna forma krátkodobého financovania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-5] CD-ROM.
  article

  article

 8. KADLEČÍK, Kristián. Možnosti a obmedzenia využitia reálnych opcií v investičných rozhodovaniach. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-8].
  article

  article

 9. KADLEČÍK, Kristián. Po rozkvete solárnej energie jej pád. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 3, s. 43-48.
  article

  article

 10. KADLEČÍK, Kristián. Fair value podľa US GAAP a IFRS. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 10, s. 584-587.
  article

  article