Search results

 1. Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. Zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [210 s., 7,82 AH]. ISBN 978-80-225-4076-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. KUMOROVÁ, Michaela. Analýzy v MS Excell 2013 a ich využitie v podnikovej praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 45 s.
  book

  book

 3. MELEGOVÁ, Katarína. Funkcionalita podnikových informačných systémov tybu ERP II : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 46 s.
  book

  book

 4. KOLTÁŠ, Filip. Procesné riadenie organizácie v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 52 s.
  book

  book

 5. BRIXOVÁ, Janette. Zdroje a aktivity elektronických kurzov LMS Moodle ako základný materiál pre vytvorenie elektronickej učebnice. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-5] CD-ROM.
  article

  article

 6. SZABÓ, Štefan. Funkcionalita podnikových informačných systémov tybu ERP II v oblasti SCM : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 39 s.
  book

  book

 7. BORZA, Peter. Návrh zmeny funkcionality informačného systému v kníhkupectve : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 52 s.
  book

  book

 8. Trends and innovations e-business, education and security. International scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates. Trends and innovations e-business, education and security : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic] [elektronický zdroj]. Edited: Gabriela Kristová ... [et al.] ; reviewer: Gabriela Kristová. 1st ed. [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. CD-ROM [129 s., 7,30 AH]. ISBN 978-80-225-4191-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Trends and innovations e-business, education and security

  electonic book

 9. RAKOVSKÁ, Eva. Od MS PowerPoint prezentácie k Inteligentnému vyučovaciemu systému. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-10] CD-ROM.
  article

  article

 10. KRŠJAK, Miroslav. Teaching ECMA Script. In Trends and innovations e-business, education and security. International scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates. Trends and innovations e-business, education and security : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic]. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. ISBN 978-80-225-4191-6, s. 39-42 CD-ROM.
  article

  article