Search results

 1. HORVÁTH, Martin. Marketing a súčasná behaviorálna ekonómia : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2020. 153 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. PECHERSKY, Alexander. Multiculturalism in the management of foreign companies operating in Slovakia : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2020. 147 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. VOKOUNOVÁ, Dana. Mladí ľudia a proenvironmentálne správanie. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 102-110 online. VEGA 1/0587/19.
  article

  article

 4. ORGONÁŠ, Jozef. Circular Economy – European Commission Approach. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 93-101 online.
  article

  article

 5. ORESKÝ, Milan. Východiská podnikateľských modelov pre cirkulárnu ekonomiku. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 71-92 online. VEGA 1/0587/19.
  article

  article

 6. MAJERNÍK, Milan - DANESHJO, Naqibullah. Manažérstvo environmentálno-bezpečnostných rizík elektrárenských procesov v integrovanom systéme. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 55-70 online. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020.
  article

  article

 7. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Vybrané problémy v oblasti udržateľnej módy. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 46-54 online. VEGA 1/0587/19.
  article

  article

 8. KUKURA, Marek - VERNEROVÁ, Dominika. Vnímanie udržateľného marketingu slovenskými spotrebiteľmi. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 36-45 online.
  article

  article

 9. JURKOVIČ, Miroslav. Nový pohľad na produkt v podmienkach cirkulárnej ekonomiky. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 25-35 online. VEGA 1/0587/19.
  article

  article

 10. CHOMOVÁ, Katarína. A Typology of Sustainability Innovations. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 17-24 online.
  article

  article