Search results

 1. UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Nitra 25.-27. november 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 244 s. ISBN 978-80-552-0309-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, Nitra, 25.-27. november 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 41 s. ISBN 978-80-552-0311-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. KORCOVÁ, Zuzana. Multimédiá v poľnohospodárskej praxi. In Ekonomika poľnohospodárstva = Economics of agriculture. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2002. ISSN 1335-6186, 2002, roč. 2, č. 3, s. 67-70.
  article

  article

 4. HACHEROVÁ, Žofia - KORCOVÁ, Zuzana. Fakultatívnosť a daňová záväznosť odpisov. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve = The Scientifical journal for economics and informatics in Agriculture. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2000. ISSN 1335-2571, 2000, roč. 3, č. 1, s. 3-4.
  article

  article