Search results

 1. SEDOVÁ, Tatiana. K metodologickému významu pojmu kultúry. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 8, s. 632-644.
  article

  article

 2. SEDOVÁ, Tatiana. Na margo poznávacej stratégie v sociálnom poznaní: medzi interpretativizmom a naturalizmom. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 8, s. 669-679.
  article

  article

 3. SEDOVÁ, Tatiana. O zle, násilí, ich vzťahu a odlišnosti – traja autori, tri perspektívy. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. ISSN 0046-385X, 2014, roč. 69, č. 9, s. 777-785.
  article

  article

 4. PALOVIČOVÁ, Zuzana. Morálne dilemy v sociálnych službách. Vedeckí recenzenti Tatiana Sedová, Jozef Lysý. 1. vyd. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013. 172 s. VEGA 2/0010/12. ISBN 978-80-970494-8-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. SEDOVÁ, Tatiana. K niektorým aspektom interpretativizmu v sociálnom poznaní. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2011. ISSN 0046-385X, 2011, roč. 66, č. 8, s. 769-781. Available on Internet: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/8/769-781.pdf>
  article

  article

 6. SEDOVÁ, Tatiana. K pojmom ľudskej prirodzenosti a kultúry a k ich funkcii v sociálnom poznaní. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2008. ISSN 0046-385X, 2008, roč. 63, č. 8, s. 657-669. Available on Internet: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1717>
  article

  article

 7. SEDOVÁ, Tatiana. Konštruktivizmus ako filozofia a sociológia vedy: problémy, možnosti a limity. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2007. ISSN 0046-385X, 2007, roč. 62, č. 9, s. 750-764. Available on Internet: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1539>
  article

  article

 8. SEDOVÁ, Tatiana. Úvod do filozofie sociálneho poznania. Bratislava : STIMUL, 2000. 131 s. ISBN 80-88982-27-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book