Search results

 1. MENTEL, Adrian. Senzorický marketing : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 70 s.
  book

  book

 2. BOLCAROVIČOVÁ, Klaudia. Nákupné centrá a ich vývoj v malých mestách Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 62 s.
  book

  book

 3. BEDNÁROVÁ, Karolína. Les possibilités d’utilisation du marketing dans les compagnies aériennes choisies : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 86 s.
  book

  book

 4. GÉCZY, Vanda. Le comportement des consommateurs dans le secteur alimentaire : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 67 s.
  book

  book

 5. BERNÁŠOVÁ, Miriam. L’impact de la communication marketing sur le comportement du consommateur : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 84 s.
  book

  book

 6. Potreby ekonomicko-manažérskeho vzdelávania absolventov zdravotníckych odborov pôsobiacich v manažérskych pozíciách a vykonávajúcich súkromné podnikanie pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Redakčné a zostavovateľské práce: Marta Matulčíková ; recenzenti: Emília Papulová, Pavol Kita, Zdenka Macková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 81 s. [4,2 AH]. ISBN 978-80-225-4513-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. 7.Úvod

  MATULČÍKOVÁ, Marta. Úvod. In Potreby ekonomicko-manažérskeho vzdelávania absolventov zdravotníckych odborov pôsobiacich v manažérskych pozíciách a vykonávajúcich súkromné podnikanie pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4513-6, s. 5-8.
  article

  article

 8. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Potreby vzdelávania zdravotníckeho personálu v ekonomickej a finančnej gramotnosti a v manažérskych zručnostiach. In Potreby ekonomicko-manažérskeho vzdelávania absolventov zdravotníckych odborov pôsobiacich v manažérskych pozíciách a vykonávajúcich súkromné podnikanie pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4513-6, s. 53-63. KEGA 014EU-4/2016, 100%.
  article

  article

 9. URBANOVSKÝ, Lukáš. Obchodný personál ako súčasť funkcie predaja vo vybranom podniku pôsobiacom v telekomunikačnej sfére : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2018. 72 s.
  book

  book

 10. REPASKÁ, Michaela. L´analyse des facteurs influençant le comportement des consommateurs face aux produits bio : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2018. 95 s.
  book

  book