Search results

 1. SZARKOVÁ, Miroslava - BELÁŇOVÁ, Benita - MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Social Networks in Human Resources Management in the Industrial Revolution 4.0 and 5.0 and Their Evolutionary Trends. Reviewers: Jozef Králik, Pavol Kita. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 110 s. [11,31 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-083-4.
  book

  book

 2. KITA, Pavol et al. Comparison of Grocery Shopping Behaviour of Slovak Residents on the Slovak-Austrian Border: an Empirical Study – Hainburg an der Donau. - Registrovaný: Web of Science. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 1, s. 215-230. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18, VEGA 2/0113/19.
  article

  article

 3. KRIŽAN, František et al. Percepcie spotrebiteľov na SMS marketing: prípadová štúdia z darčekovej predajni v Hlohovci. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 2, s. 107-120 online. APVV-16-0232, VEGA 2/0113/19, KEGA 066UK-4/2020.
  article

  article

 4. SZARKOVÁ, Miroslava. Reputačný kapitál a marketingová komunikácia podnikov v personálnej politike podnikov v priemyselnej revolúcii 4.0. Recenzenti: Jozef Králik, Pavol Kita. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 99 s. [4,45 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-063-6.
  book

  book

 5. KITA, Pavol et al. Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov so zreteľom na postoje k spotrebe zdravých potravín. Recenzenti: Miroslava Szarková, Zdeněk Szczyrba. 1. vydanie. Bratislava : Gupress, 2020. 231 s. [13,78 AH]. VEGA 1/0066/18. ISBN 978-80-904926-4-6. [Copy count : 11, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 6. ALITANOU, SENANNOU BENJAMIN JOEL. Le commerce électronique comme un outil commercial de l’entreprise : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2020. 67 s.
  book

  book

 7. RAMAJ, Samuel. Digitálna spotreba : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2020. 55 s.
  book

  book

 8. KUŠKOVÁ, Mária. Le mix marketing de l’entreprise sélectionnée dans les conditions du développement durable : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2020. 89 s.
  book

  book

 9. VIRGOVIČ, Branislav. Impact de produit sur l’image d’entreprise, sur marché des jeux vidéo : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2020. 76 s.
  book

  book

 10. VONTORČÍK, Šimon. Nakupne správanie orientované na zdravé potraviny : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2020. 68 s.
  book

  book