Search results

 1. KRNČOK, Matúš. Úspešnosť čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov v období 2014 - 2020 : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2018. 79 s.
  book

  book


 2. PROCHÁZKA, Martin. Evaluácia podpory stredných škôl z fondov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2018. 72 s.
  book

  book


 3. VRÁBĽOVÁ, Kristína. Možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ na rozvojové aktivity obce : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2018. 67 s.
  book

  book


 4. LEŠKOVÁ, Alexandra - ŠIPIKAL, Miroslav. The Impact of Public Research Funding on Scientific Production – the Case Study of Individuals in Slovakia. In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-10] CD-ROM. APVV-14-0512, I-18-101-00.
  article

  article


 5. UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. Editori: Milan Buček, Peter Džupka, Oto Hudec, Štefan Rehák, Miroslav Šipikal ; recenzenti: Jan Stejskal, Jozef Tvrdoň. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [179 s.]. APVV-14-0512. ISBN 978-80-225-455-2.
  book

  book


 6. SZITÁSIOVÁ, Valéria - ŠIPIKAL, Miroslav - ŠISEROVÁ, Monika. Innovation Support, Resilience and Regional Development in Slovakia. In Resilience, Crisis and Innovation Dynamics. - Cheltenham : Edward Edgar Publishing, 2018. ISBN 978-1-78643-218-6, pp. 90-111 [1,5 AH]. APVV-14-0512, VEGA 1/0098/15, VEGA 1/0454/15.
  article

  article


 7. 7.Úvod

  BUČEK, Milan et al. Úvod. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-455-2, s. 5-8. APVV-14-0512.
  article

  article


 8. REHÁK, Štefan. Univerzity a distribúcia ľudského kapitálu v ekonomike – teoretické východiská a empirický výskum. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-455-2, s. 47-63 [1 AH].
  article

  article


 9. ŠIPIKAL, Miroslav - LEŠKOVÁ, Alexandra. Podpora projektovo orientovaného financovania v Slovenskej republike. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-455-2, s. 157-176 [1 AH].
  article

  article


 10. ŠIPIKAL, Miroslav - LEŠKOVÁ, Alexandra. Podporná politika univerzít. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-455-2, s. 142-156 [1 AH].
  article

  article