Search results

 1. RABATINOVÁ, Marcela. Posledná známa daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2019. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 4, s. 2-11.
  article

  article

 2. RABATINOVÁ, Marcela. Economic and Social Processes in the Society Reflected in Tax Instruments (Case II - Value Added Tax in Slovakia). In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 124-147 [1,24 AH]. [ITMS 26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  article

  article

 3. HERDOVÁ, Renáta. Daňové úľavy pre rodiny s deťmi v SR a vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 69 s.
  book

  book

 4. KUCHTOVÁ, Ivana. Spôsoby uplatňovania daňových výdavkov u SZČO : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book

 5. LEŠIČKOVÁ, Petra. Zdaňovanie autorských honorárov v SR a povinnosti autorov : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 68 s.
  book

  book

 6. KONEČNÁ, Lucia. Súdne rozhodnutia v oblasti DPH a ich aplikácia v daňovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 75 s.
  book

  book

 7. SKLENÁROVÁ, Dominika. Zdaňovanie športovcov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 66 s.
  book

  book

 8. SZARVASOVÁ, Tímea. Uplatňovanie špecifických daňových režimov DPH : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 74 s.
  book

  book

 9. MINARČÍKOVÁ, Nikola. Živnostník a s.r.o. z pohľadu daní a odvodov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 89 s.
  book

  book

 10. MAČEKOVÁ, Michaela. Daňové aspekty vysielania zamestnancov : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 79 s.
  book

  book