Search results

 1. ADAM, Kristián. Marketingová koncepcia pre inováciu v stavebníctve : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2020. 58 s.
  book

  book

 2. BUTALA, Lukáš. Marketingová koncepcia pre inováciu v oblasti smartphone : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2020. 62 s.
  book

  book

 3. JAVORČEK, Martin. Marketingová koncepcia v oblasti sociálnych inovácií : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2020. 83 s.
  book

  book

 4. PUŠKÁŠOVÁ, Kristína. Úspešné budovanie marketingovej stratégie firiem (na príklade start-up firiem) : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2020. 90 s.
  book

  book

 5. SISKOVÁ, Katarína. Procesy a nástroje v inbound marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2020. 64 s.
  book

  book

 6. JURENÍK, Martin. Marketingová stratégia vybraného podniku služieb so zameraním na sociálne siete : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2020. 53 s.
  book

  book

 7. GREGOROVÁ, Lenka. Trendy vývoja nových ekologických produktov vo vybranej oblasti : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2020. 41 s.
  book

  book

 8. BOROVJÁKOVÁ, Martina. Koncepcia založenia startup vo vlastnom vybranom druhu služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2020. 42 s.
  book

  book

 9. DARÁŠ, Lukáš. Marketingová koncepcia ambulancie tradičnej čínskej medicíny : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2020. 56 s.
  book

  book

 10. UDVARDYOVÁ, Simona. Perspektívy pre uplatnenie absolventov marketingového a manažérskho štúdia v segmente zdravotníctva : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2020. 61 s.
  book

  book