Search results

 1. JURKOVIČOVÁ, Michaela Anna. Marketingová koncepcia pre alternatívnu formu verejnej dopravy : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2019. 75 s.
  book

  book

 2. ELIAŠ, Ján. Koncepcia marketingovej stratégie v kontexte aplikácie inovácií v rodinnom podniku Antiqua Villa : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2019. 69 s.
  book

  book

 3. ŠUBÍKOVÁ, Natália. Uvedenie inovovaného produktu na spotrebiteľský trh : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2019. 63 s.
  book

  book

 4. STUCHLÍKOVÁ, Alžbeta. Marketingová komunikácia regiónu v koncepcii lokálnych podnikateľov : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2019. 61 s.
  book

  book

 5. MAREK, Viliam. Trendy vývoja nových digitálnych produktov vo vybranej oblasti : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2019. 39 s.
  book

  book

 6. TAJTÁKOVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan - FILO, Peter. The Lipstick effect and Outdoor Cultural Consumption in Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 6, s. 607-628. VEGA 1/0562/18.
  article

  article

 7. FILO, Peter - NEKOLOVÁ, Veronika. Osvedčenie o zápise ochrannej známky : Talent Way.NET. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2018. s. [1-3].
  book

  book

 8. FEDERIČ, Jozef. Vyhodnotenie marketingových procesov pri aplikovaní technologickej inovácie na vybranom produkte : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 72 s.
  book

  book

 9. BARANČEK, Denis. Inovačný proces projektovej technologickej inovácie v biznisových riešeniach : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 89 s.
  book

  book

 10. FILOVÁ, Michaela. Hra ako produkt alebo ako marketingová podpora : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 64 s.
  book

  book