Search results

 1. MIŠÁKOVÁ, Martina. Analýza výsledku hospodárenia z účtovného a daňového hľadiska : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2020. 42 s.
  book

  book

 2. HREBÍČKOVÁ, Alexandra. Majetková a ekonomická kriminalita a ich sociálne riziká : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2020. 57 s.
  book

  book

 3. KUZMA, Martin. Forenzné účtovníctvo a forenzný audit ako nástroj odhaľovania ekonomickej kriminality : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2020. 43 s.
  book

  book

 4. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-9] online.
  article

  article

 5. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-10] online.
  article

  article

 6. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Prevencia vzniku ekonomických podvodov. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-10 online.
  article

  article

 7. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-11 online.
  article

  article

 8. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Sociálne a finančné postavenie rodiny vo väzbe na majetkovú a ekonomickú kriminalitu. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 143-153. VEGA 1/0215/18.
  article

  article

 9. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 (4.). In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-7 online.
  article

  article

 10. GAŠPAROVIČOVÁ, Lenka. Účtovanie dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov vo vybranej účtovnej jednotke a jeho využitie v daňovej praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2020. 47 s.
  book

  book