Search results

 1. STRADIOTOVÁ, Eva. Brexit a jeho vplyv na migráciu a jazyk. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 615-622 online. KEGA 005EU4/2018.
  article

  article

 2. Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2019/2020. Zostavili: Eva Stradiotová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 91 s. [4,55 AH]. ISBN 978-80-225-4635-5. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 3. CHRENKO, Adam. The Victorian War on Terror : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 53 s.
  book

  book

 4. FOLTÁNOVÁ, Melissa. William the Conqueror: The Norman Impact Upon England : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 54 s.
  book

  book

 5. POLAKOVIČOVÁ, Natália. Citizenship, Identity and Immigration in the European Union : diplomová práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 73 s.
  book

  book

 6. KRÁLIKOVÁ, Petra. The Black Prince: Hero or Villain : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 52 s.
  book

  book

 7. KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Courtship, Love and Marriage in Jane Austen's Novels : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 49 s.
  book

  book

 8. ŠTEIS, Lukáš. Comparative Analysis of Literary Work of George R. R. Martin and its Adaptation : diplomová práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book

 9. SILLOVÁ, Jana. Consumer Behaviour Towards Fashion : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 54 s.
  book

  book

 10. ŠOLTÉSOVÁ, Iveta. Understanding Generation Y and Their Use of Social Media : diplomová práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book