Search results

Records found: 134  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0067000^"
 1. MARSINA, Štefan et al. How Can Project Orientation Contribute to Pro-Environmental Behavior in Private Organizations in Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Cleaner Production. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1879-1786, 2019, vol. 231, pp. 772-782 online. VEGA 1/0933/14.
  article

  article

 2. MARSINA, Štefan - HAMRANOVÁ, Anna. Perspectives of building project orientation of an organization and its technological support. Reviewers: Branislav Lacko, Anita Romanová. 1st ed. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 135 s. [6,87 AH]. VEGA 1/0933/14. ISBN 978-80-7552-549-9.
  Perspectives of building project orientation of an organization and its technological support

  book

 3. MARSINA, Štefan. Perspectives of Building Project Orientation of an Organization. In Perspectives of building project orientation of an organization and its technological support. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-549-9, pp. 8-68 [3,39 AH]. VEGA 1/0933/14.
  article

  article

 4. MARSINA, Štefan. [Preface/predslov k zborníku statí]. In Business intelligence as a tool for knowledge development in business organizations : book of scientific papers. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4276-0, s. 1-2 CD-ROM.
  article

  article

 5. HAMRANOVÁ, Anna - MARSINA, Štefan - BOLEK, Vladimír. In memory computing – nová technologická platforma pre systémy Business intelligence. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0933/14.
  article

  article

 6. ŠTYRÁK, Michal. Možnosti rozvoja pridanej hodnoty podniku ako výsledok budovania jeho kľúčových schopností : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Marsina. Bratislava, 2016. 79 s.
  book

  book

 7. BOLEK, Vladimír et al. Big data ako zdroj konkurenčného spravodajstva. - Registrovaný: Web of Science. In Competition. Conference. Competition : proceedings of 8th annual international scientific conference : Jihlava, Czech Republic 17. 5. 2016. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2016. ISBN 978-80-88064-25-1, p. 42-54 online. VEGA 1/0933/14.
  article

  article

 8. BOLEK, Vladimír - HAMRANOVÁ, Anna - MARSINA, Štefan. Softvérová podpora projektového manažmentu. In Informačný manažment v kontexte znalostnej spoločnosti : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4172-5, s. [1-13]. VEGA 1/0933/14.
  article

  article

 9. BOLEK, Vladimír - HAMRANOVÁ, Anna - MARSINA, Štefan. Zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov riadením projektov. In Konkurence. Mezinárodní vědecká konference. Konkurence : sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference : 14. 5. 2015 Jihlava. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISBN 978-80-88064-14-5, s. 35-42 CD-ROM. VEGA 1/0933/14.
  article

  article

 10. GULIKOVÁ, Táňa. Podnikateľský plán v podmienkach ekonomicko-finančnej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Marsina. Bratislava, 2015. 68 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.