Search results

 1. HANUŠIN, Ján - LACIKA, Ján. Krajinárske a historické aspekty zmien lazníckej kultúrnej krajiny na príklade katastrálneho územia obce Hrušov v okrese Veľký Krtíš. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 4, s. 233-240.
  article

  article

 2. HANUŠIN, Ján - LACIKA, Ján. Vybrané environmentálne súvislosti zmien historickej lazníckej krajiny (na príklade obce Hrušov okres Veľký Krtíš). In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2018. ISSN 0016-7193, 2018, roč. 70, č. 1, s. 57-77.
  article

  article

 3. LACIKA, Ján. Geografický prístup k výskumu kultúrnych pamiatok a historickej kultúrnej krajiny (na príklade podmalokarpatského regiónu). In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2015. ISSN 0016-7193, 2015, roč. 67, č. 4, s. 359-378.
  article

  article

 4. LACIKA, Ján. Horná Nitra a Pobebravie. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2014. ISSN 1335-9258, 2014, roč. 22, č. 3, s. 101-105.
  article

  article

 5. LACIKA, Ján. Stredné Pohronie. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2014. ISSN 1335-9258, 2014, roč. 22, č. 1, s. 30-34.
  article

  article

 6. LACIKA, Ján. Ponitrie, Požitavie a dolné Pohronie. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2014. ISSN 1335-9258, 2014, roč. 22, č. 2, s. 66-69.
  article

  article

 7. LACIKA, Ján. V krajine Sardov. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2014. ISSN 1335-9258, 2014, roč. 22, č. 1, s. 4-12.
  article

  article

 8. LACIKA, Ján. Západný Gemer a Malohont. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2013. ISSN 1335-9258, 2013, roč. 21, č. 1, s. 31-34.
  article

  article

 9. LACIKA, Ján. Poiplie. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2013. ISSN 1335-9258, 2013, roč. 21, č. 2, s. 67-70.
  article

  article

 10. LACIKA, Ján. Horehronie. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2013. ISSN 1335-9258, 2013, roč. 21, č. 3, s. 101-106.
  article

  article