Search results

 1. ŽJAK, Ivan. Modelovanie podnikovej architektúry s využitím jazyka Archimate : diplomová práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2015. 80 s.
  book

  book

 2. MICHALICOVÁ, Mária. Tvorba databázovej aplikácie v prostredí Oracle s využitím jazyka PL/SQL : diplomová práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2014. 83 s.
  book

  book

 3. BEŇOVÁ, Zuzana. Komparácia moderných riešení tvorby a prevádzkovania dátových skladov : diplomová práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2014. 93 s.
  book

  book

 4. KLIMA, Michal. Praktické využitie agilného prístupu vývoja softvéru : diplomová práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2014. 59 s.
  book

  book

 5. BEŇÁKOVÁ, Jana. Analýza a optimalizácia informačného systému podľa princípov SOA : diplomová práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2014. 65 s.
  book

  book

 6. MLYNÁRIKOVÁ, Viera. Komparatívna analýza súčasných prístupov tvorby a vývoja softvéru : diplomová práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2014. 59 s.
  book

  book

 7. MIŠKOVIČ, Martin. Vývoj webovej aplikácie v jazyku PHP : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2014. 39 s.
  book

  book

 8. MESÁROŠ, Tomáš. Vývoj vizuálneho SQL klienta v jazyku Object Pascal : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2014. 36 s.
  book

  book

 9. BA, Martin. Vybrané aspekty ladenia a optimalizácie SQL dotazov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2014. 52 s.
  book

  book

 10. CAGAN, Peter. Analýza, návrh a implementácia hotelového informačného systému : diplomová práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2013. 64 s.
  book

  book