Search results

 1. MALINA, Ľubor. Regulácia - nový fenomén? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2012. ISSN 1335-5813, Jeseň 2012, roč. 12, č. 3, s. 14-18. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0161454/FM_JESEN_2012_komplet.pdf>
  article

  article

 2. MALINA, Ľubor. Čo skrýva fenomén Basel III ? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2011. ISSN 1335-5813, Jeseň 2011, roč. 11, č. 3, s. 91-94. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0142456/FM2011-3-2.pdf>
  article

  article

 3. MALINA, Ľubor. Implementácia Bazileja 2 do slovenskej legislatívy. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, November 2006, roč. 14, č. 11, s. 15-19.
  article

  article

 4. MALINA, Ľubor. Otvorené otázky a úskalia implementácie novej bazilejskej dohody o kapitáli. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska. ISSN 1335-0900, Február 2004, roč. 12, č. 2, s. 2-4.
  article

  article

 5. MALINA, Ľubor. Bankový sektor na Slovensku začal prípravu na implementáciu nových pravidiel na reguláciu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2002. ISSN 1335-0900, December 2002, roč. 10, č. 12, s. 4-6. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/sg001731_2002_002_012/BIATEC_12_2002.pdf>
  article

  article

 6. MALINA, Ľubor. Nové prístupy k regulácii bankového sektora. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2002. ISSN 1335-0900, August 2002, roč. 10, č. 8, s. 2-6. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/sg001731_2002_002_008/BIATEC_8_2002.pdf>
  article

  article