Search results

 1. CHMELÍKOVÁ, Gabriela - SOMERLÍKOVÁ, Kristina. Risk Substance of Newly Established Businesses. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 0322-788X, 2018, vol. 98, no. 2, pp. 135-149.
  article

  article

 2. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - CHMELÍKOVÁ, Gabriela. Špecifikácia jazykových programov podľa UNIcert LUCE. Editor: Helena Šajgalíková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 78 s. [3,28 AH]. ISBN 978-80-225-4530-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. CHMELÍKOVÁ, Gabriela - SOMERLÍKOVÁ, Kristina. Methods for Risk Measurement of Start-Up Firms in the Conditions of Emerging Capital Markets. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 0322-788X, 2018, vol. 98, no. 3, s. 262-282.
  article

  article

 4. Specifikace zkoušek podle UNIcertLUCE. Mária Šikolová, Martin Mikuláš ; editor: Helena Šajgalíková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 96 s. [3,05 AH]. ISBN 978-80-225-4348-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 5. CHMELÍKOVÁ, Gabriela. Nefinanční a finanční generátory hodnoty podniku. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 1, s. 76-87.
  article

  article

 6. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III. Medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave konaná pod záštitou Cercles : zborník príspevkov : Bratislava, 24. a 25. júna 2010 [elektronický zdroj]. Editori: Helena Šajgalíková, Zuzana Ondrejová, Daniela Breveníková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM [13,35 AH]. ISBN 978-80-225-2993-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. CHMELÍKOVÁ, Gabriela. Ověření vypovídací schopnosti ukazatele ekonomická přidaná hodnota EVA v odvětví potravinářského průmyslu ČR. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. ISSN 0572-3043, 2008, roč. 16, č. 5, s. 32-46.
  article

  article

 8. CHMELÍKOVÁ, Gabriela - ČERNÍKOVÁ, Renata. Možnosti a meze optimalizace kapitálové struktury podniků českého mlékarenského průmyslu. In Medzinárodné vzťahy na prahu 3. tisícročia : rozširovanie EÚ ako míľnik? - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1562-0, s. 71-76.
  article

  article

 9. CHMELÍKOVÁ, Gabriela. Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry. In Agricultural economics = Zemědělská ekonomika : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2002. ISSN 0139-570X, 2002, roč. 48, č. 7, s. 321-326. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/59300.pdf>
  article

  article