Search results

 1. PACHINGEROVÁ, Mária et al. Kontroling podnikov cestovného ruchu. Recenzenti: Anna Michálková, Mária Nedorostová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 295 s. [16,52 AH]. ISBN 978-80-225-4231-9. [Copy count : 12, currently available 0, at library only 4]
  book

  book

 2. ZÁBOJ, Marek. Postavení nezávislých maloobchodních firem a možnost zvýšení jejich konkurenceschopnosti. In Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2014. ISSN 1804-3836, 2014, roč. 5, č. 1-2, s. 70-81.
  article

  article

 3. ELIAŠOVÁ, Darina et al. Trendy v rozvoji hotelových služieb v rámci cestovného ruchu : závěrečná zpráva vnitřního grantového úkolu : doba řešení: 1. 1. 2012 - 30. 4. 2014. Recenzenti: Ignác Hoza, Helena Strážovská. 1. vyd. Brno, 2014. 6 s. GA/VSOH/2012/1.
  book

  book

 4. ZÁBOJ, Marek. Agricultural and food wholesale and retail trade in the intra-community trade. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2008. ISSN 0139-570X, 2008, vol. 54, no. 9, s. 419-430. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/02187.pdf>
  article

  article

 5. ZÁBOJ, Marek. Using RFID in supply chain and retail store unit. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2005. ISSN 0139-570X, 2005, vol. 51, no. 9, s. 427-434. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58301.pdf>
  article

  article

 6. ZÁBOJ, Marek. Analysis of using the Category Management in distribution process. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2004. ISSN 0139-570X, 2004, vol. 50, no. 9, s. 417-422. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58777.pdf>
  article

  article

 7. ZÁBOJ, Marek. Choosing the distribution channel for meat products. In Agricultural economics = Zemědělská ekonomika : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2002. ISSN 0139-570X, 2002, roč. 48, č. 7, s. 327-331. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/59301.pdf>
  article

  article