Search results

 1. JAROŠOVÁ, Beáta. Dôkazné prostriedky v daňovom konaní. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 12-13, s. 165-179.
  article

  article

 2. JAROŠOVÁ, Beáta. Digitálne platformy a ich daňové posúdenie. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 15, s. 7-13.
  article

  article

 3. JAROŠOVÁ, Beáta. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2019. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 3, s. 11-20.
  article

  article

 4. JAROŠOVÁ, Beáta. Podnikateľská činnosť obcí z hľadiska DPH. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 7-8, s. 3-9.
  article

  article

 5. JAROŠOVÁ, Beáta. Podnikateľská činnosť obcí z hľadiska DPH. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 9, s. 2-6.
  article

  article

 6. JAROŠOVÁ, Beáta. Zneužitie práva a konanie poznačené podvodom z hľadiska finančnej správy SR. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-554-1362-4, s. 40-50.
  article

  article

 7. JAROŠOVÁ, Beáta. Schválené zmeny zákona o DPH od 1. januára 2016. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 1, s. 32-33.
  article

  article

 8. JAROŠOVÁ, Beáta. Služby zdravotnej starostlivosti oslobodené od DPH. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1336-426X, 2015, roč. 12, č. 3, s. 23-35.
  article

  article

 9. JAROŠOVÁ, Beáta. Vzdelávacie služby a DPH. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1336-426X, 2015, roč. 12, č. 5, s. 27-33.
  article

  article

 10. JAROŠOVÁ, Beáta. Oslobodenie od DPH pri službách súvisiacich so športom. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1336-426X, 2015, roč. 12, č. 6, s. 29-34.
  article

  article