Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0072810^"
 1. JANÁČEK, Jaroslav. A security model for an operating system for security-critical applications in small office and home environment. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2009. ISSN 1335-4205, 2009, vol. 11, no. 3, s. 5-10.
  article

  article

 2. JANÁČEK, Jaroslav. Service system design in the public and private sectors. In Quantitative methods in economics : (multiple criteria decision making XII). - Bratislava : IURA EDITION, 2004. ISBN 80-8078-012-9, s. 101-108.
  article

  article

 3. JANÁČEK, Jaroslav. Tri vlastnoručné digitálne krížiky : Elektronický podpis je viac ako heslo. In Profit : týždenník o ekonomike a spoločnosti. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2003. ISSN 1335-4620, 31.1.2003, č. 4-5, s. 76.
  article

  article

 4. JANÁČEK, Jaroslav. Systémové řešení dotací veřejné dopravy. In E + M. Ekonomie a management = Economics and management : odborný ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta. ISSN 1212-3609, 2002, roč. 5, č. 1, s. 25-32.
  article

  article

 5. JANÁČEK, Jaroslav. Optimální struktura distribučných systémů v SR. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní : 7. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2001. ISBN 80-225-1382-2, s. 490-496.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.