Search results

 1. BENEDIKTOVÁ, Dagmar - ŽIŽKA, Miroslav. Supplier Evaluation: A Comparison of the Approach of Czech and German Industrial Companies. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X, 2018, roč. 26, č. 44, s. 17-28.
  article

  article

 2. ŽIŽKA, Miroslav. Služby v kontextu podnikatelského prostředí České republiky. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2012. ISSN 1212-3609, 2012, roč. 15, č. 4, s. 97-109.
  article

  article

 3. JÁČ, Ivan et al. Jedinečnost obce v regionu. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 203 s. WD-30-07-1. ISBN 978-80-7431-038-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Jedinečnost obce v regionu

  book

 4. ŽIŽKA, Miroslav. Vliv klastrů na konkurenceschopnost podniků v České republice. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2008. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 1, s. 39-52.
  article

  article

 5. RYDVALOVÁ, Petra - ŽIŽKA, Miroslav. Návrh systému hodnocení projektů z hlediska dopadu výsledků jejich realizace na hospodářsky slabé oblasti. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. ISSN 1212-3609, 2007, roč. 10, č. 1, s. 33-45.
  article

  article

 6. ŽIŽKA, Miroslav. Vícekriteriální hodnocení ekonomické výkonnosti regionů v ČR. In Acta oeconomica Cassoviensia no 10. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2006. ISBN 80-225-2200-7, s. 92-100.
  article

  article

 7. RYDVALOVÁ, Petra - ŽIŽKA, Miroslav. Ekonomické souvislosti revitalizace "Brownfields". In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0032-3233, 2006, roč. 54, č. 5, s. 632-645.
  article

  article

 8. JÁČ, Ivan - RYDVALOVÁ, Petra - ŽIŽKA, Miroslav. Inovace v malém a středním podnikání. Brno : Computer Press, 2005. 174 s. Praxe manažera. ISBN 80-251-0853-8. [Copy count : 7, currently available 2, at library only 4]
  Inovace v malém a středním podnikání

  book

 9. ŽIŽKA, Miroslav. Metody identifikace klastrů. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2004. ISSN 1212-3609, 2004, roč. 7, č. 4, s. 32-46.
  article

  article

 10. ŽIŽKA, Miroslav. Stanovení poistné zásoby u výrobků s nestacionárním charakterem poptávky. In Logistika. - Praha : Economia, 2003. ISSN 1211-0957, Leden 2003, roč. 9, č. 1, s. 29-31.
  article

  article