Search results

Records found: 198  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0073784^"
 1. BAČO, Tomáš et al. Beneish Model for the Detection of Tax Manipulation: Evidence from Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2023. ISSN 0013-3035, 2023, roč. 71, č. 3, s. 185-201. APVV-18-0310, APVV-22-0126, VEGA 1/0182/20.
  article

  article

 2. VÝROSTOVÁ, Eva - VÝROST, Tomáš. The Local Allocation of EU Funds in Slovakia: Determinants of Success in Project Submissions in 2014-2020. In 26. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 26. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2023. ISBN 978-80-280-0311-1, s. 51-58. VEGA 1/0837/21.
  article

  article

 3. BODÓOVÁ, Simona. Predikcia finančnej tiesne podnikov zahraničného obchodu v SR : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Bratislava, 2023. 70 s.
  book

  book

 4. ŠIMKO, Kristián. Meranie a hodnotenie finančného zdravia vybraného importujúceho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Bratislava, 2023. 56 s.
  book

  book

 5. KOVÁCS, Denis. Klasické prístupy k modelovaniu finančnej tiesne podnikov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Bratislava, 2023. 61 s.
  book

  book

 6. VEREB, Michal. Meranie a hodnotenie finančného zdravia vybraného exportujúceho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Výrost. Bratislava, 2023. 47 s.
  book

  book

 7. Slovak Economic Association Meeting. Slovak Economic Association Meeting and 26th International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Book of Abstracts : September 13-14, 2023, Banská Bystrica, Slovakia. 1st Edition. [Bratislava] : Ekonóm, 2023. 31 s. [1,55 AH]. ISBN 978-80-225-5084-0.
  electonic book

  electonic book

 8. ŠEVČEK, Tomáš - OLEŠ, Tomáš - SZABÓ, Jakub. Croatia, Welcome! In Slovak Economic Association Meeting. Slovak Economic Association Meeting and 26th International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Book of Abstracts. - [Bratislava] : Ekonóm, 2023. ISBN 978-80-225-5084-0, pp. 2-3.
  article

  article

 9. LÁBAJ, Martin - OLEŠ, Tomáš. Impact of Automation and Augmentation Technologies on Employment in Europe. In Slovak Economic Association Meeting. Slovak Economic Association Meeting and 26th International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Book of Abstracts. - [Bratislava] : Ekonóm, 2023. ISBN 978-80-225-5084-0, pp. 15-16.
  article

  article

 10. PÉLIOVÁ, Jana - PETRENKO, Yuliya. Attempt to Explain Overconfidence Using Household Size and Composition Characteristics. In Slovak Economic Association Meeting. Slovak Economic Association Meeting and 26th International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Book of Abstracts. - [Bratislava] : Ekonóm, 2023. ISBN 978-80-225-5084-0, pp. 12-13. KEGA 017EU-4/2021.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.