Search results

 1. BAKOVÁ, Andrea. Vývoj extrémnej chudoby v subsaharskej Afrike, vplyv na hospodárstvo regiónu a medzinárodné iniciatívy na odstránenie chudoby : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 76 s.
  book

  book

 2. ZUBAĽOVÁ, Ľubica - KOVACS, Andreea. Zahraničnoobchodné vzťahy Rumunska pred a po vstupe do EÚ. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 209-218 CD-ROM. VEGA 1/0546/17.
  article

  article

 3. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Zjednodušenie pravidiel pôvodu v Dohode EÚ – Jordánsko – vplyv na vzájomné zahraničnoobchodné vzťahy. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 277-287. VEGA 1/0546/17.
  article

  article

 4. JURČO, Peter. Poľnohospodárska produkcia Číny a jej vplyv na medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi plodinami : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 70 s.
  book

  book

 5. BREHOVSKÁ, Adriana. Poľnohospodárska produkcia v subsaharskej Afrike v kontexte vlastnej potravinovej bezpečnosti a znižovania chudoby : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 92 s.
  book

  book

 6. DZURICOVÁ, Viktória. Dopyt a ponuka po potravinárskych produktoch v Číne z hľadiska globálnej potravinovej bezpečnosti : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 69 s.
  book

  book

 7. KOVACS, Andreea. Vývoj zahraničnoobchodných vzťahov Rumunska po vstupe do EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 49 s.
  book

  book

 8. ĎURAK, Pavol. Perspektívy zapojenia Iránu do projektu novej hodvábnej cesty : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 45 s.
  book

  book

 9. ŠURINČÍKOVÁ, Zuzana. Kuba v kontexte perspektív zahraničnoobchodnej spolupráce s EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 42 s.
  book

  book

 10. POLAKOVIČOVÁ, Dominika. Rozvojová politika a humanitárna pomoc EÚ Palestíne a jej vplyv na obchodné vzťahy s EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2018. 53 s.
  book

  book