Search results

Records found: 85  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0074472^"
 1. KANÁLIKOVÁ, Alžbeta - BANDURIČ, Igor. Modelovanie pomocou nástroja Enterprise Architect. Recenzenti: Ján Ružbarský, Martin Blahušiak. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 133 s. [9,44 AH]. ISBN 978-80-225-4340-8. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 2. KRAJČÍK, Andrej. Analýza, návrh a implementácia web aplikácie : diplomová práca. Školiteľ: Martin Blahušiak. Bratislava, 2016. 99 s.
  book

  book

 3. ČIERNY, Filip. Databázová aplikácia pre konkrétnu organizáciu implementovaná v PHP a MySQL : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Blahušiak. Bratislava, 2016. 38 s.
  book

  book

 4. KRAMÁREKOVÁ, Zuzana. Funkcionalita podnikových informačných systémov typu ERP : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Blahušiak. Bratislava, 2016. 47 s.
  book

  book

 5. ČECH, Jozef. Návrh a implementácia databázy a jej objektov vo vybranom prostredí : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Blahušiak. Bratislava, 2015. 49 s.
  book

  book

 6. KUŠNIRIK, Daniel - TURŇA, Ľubomír. Úvod do vývojového prostredia MS Visual Studio so zameraním na jazyk C/C++. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-4] CD-ROM.
  article

  article

 7. MAČUROVÁ, Eva. Online kontrola štruktúry, štylistickej úrovne a formálnej úpravy záverečných prác. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-6] CD-ROM.
  article

  article

 8. RAKOVSKÁ, Eva. Od MS PowerPoint prezentácie k Inteligentnému vyučovaciemu systému. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-10] CD-ROM.
  article

  article

 9. SCHMIDT, Peter. MOOC – budúcnosť vzdelávania alebo bublina. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-7] CD-ROM.
  article

  article

 10. SZIVÓSOVÁ, Mária. Mobilné zariadenia a digitálne vzdelávanie. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-6] CD-ROM.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.