Search results

 1. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Finančná dostupnosť bývania v krajinách EÚ 28. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 195-204 online. VEGA 1/0770/17.
  article

  article

 2. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Charakteristika zariadení poskytujúcich sociálne služby v Slovenskej republike. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 305-316 online. VEGA 1/0770/17.
  article

  article

 3. RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. online [455 s.]. Available on Internet: <https://relik.vse.cz/2018/sbornik/en/toc.html> ISBN 978–80–245–2281–4.
  electonic book

  electonic book

 4. LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia - ČONKOVÁ, Monika. Životný štýl ako determinant zdravia. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 215-225 online. VEGA 1/0376/17.
  article

  article

 5. LIESKOVSKÁ, Vanda - PAVLOV, Peter. Vplyv vybraných aspektov neurovedy na kvalitu života seniorov. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 226-236 online. APVV-17-0564, VEGA 1/0376/17.
  article

  article

 6. ANTALOVÁ, Mária. Znalostný kapitál v krajinách V4. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 1-11 [online]. VEGA 1/0002/16 (50%), ITMS 26240120032 (50%).
  article

  article

 7. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka. Důchodový věk na Slovensku a v Česku stanovený na základě relativního prospektivního věku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. ISSN 1336-7420, 2018, roč. 14, č. 2, s. 19-27.
  article

  article

 8. FIALA, Tomáš et al. Population Development of Czechia and Slovakia after 1989. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 1805-2991, 2018, roč. 60, č. 3, s. 202-218.
  article

  article

 9. LANGHAMROVÁ, Jitka - ŠIMKOVÁ, Martina - SIXTA, Jaroslav. Makroekonomické dopady rozšiřování sociálních služeb pro stárnoucí populaci České republiky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 2, s. 240-259.
  article

  article

 10. MISKOLCZI, Martina - LANGHAMROVÁ, Jitka. Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 1, s. 82-95.
  article

  article